Karty i regulaminy przedmiotów

Kierunek: Inżynieria chemiczna i procesowa

Studia stacjonarne I stopnia w roku akademickim 2020/2021

 

 

PRZEDMIOT

KOD

ECTS

do pobrania

ROK 1

 

Semestr I (od 2020Z)

Przedmiot HES

1070-IC000-ISP-H10x

2

karta

regulamin

Wychowanie fizyczne

1070-IC000-ISP-WFx

0

karta

regulamin

Matematyka 1

1070-IC000-ISP-101

9

karta

regulamin

Fizyka 1

1070-IC000-ISP-102

4

karta

regulamin

Chemia

1070-IC000-ISP-103

5

karta

regulamin

Grafika inżynierska

1070-IC000-ISP-104

2

karta

regulamin

Technologia informacyjna

1070-IC000-ISP-105

2

karta

regulamin

Podstawy nauki o materiałach 1

1070-IC000-ISP-106

3

karta

regulamin

Podstawy obliczeń inżynierskich 1

1070-IC000-ISP-107

3

karta

regulamin

Semestr II (od 2021L)

Przedmiot HES

1070-IC000-ISP-Hx

2

karta

regulamin

Wychowanie fizyczne

1070-IC000-ISP-WFx

0

karta

regulamin

Język obcy 1

1070-IC000-ISP-JOx

4

karta

regulamin

Matematyka 2

1070-IC000-ISP-205

7

karta

regulamin

Fizyka 2

1070-IC000-ISP-203

5

karta

regulamin

Laboratorium chemii

1070-IC000-ISP-201

5

karta

regulamin

Wstęp do inżynierii chemicznej

1070-IC000-ISP-209

1

karta

regulamin

Podstawy obliczeń inżynierskich 2

1070-IC000-ISP-208

2

karta

regulamin

Podstawy obliczeń inżynierskich 2 - projekt

1070-IC000-ISP-207 2 karta regulamin

Elektrotechnika i elektronika

1070-IC000-ISP-202

2

karta

regulamin

ROK 2

Semestr III 

Przedmiot HES

1070-IC000-ISP-Hx

2

karta

regulamin

Wychowanie fizyczne

1070-IC000-ISP-WFx

0

karta

regulamin

Język obcy 2

1070-IC000-ISP-JOx

4

karta

regulamin

Matematyka 3

1070-IC000-ISP-308

5

karta

regulamin

Fizyka 3

1070-IC000-ISP-309

3

karta

regulamin

Podstawy mechaniki płynów

1070-IC000-ISP-310

4

karta

regulamin

Chemia analityczna

1070-IC000-ISP-311

2

karta

regulamin

Chemia fizyczna

1070-IC000-ISP-312

5

karta

regulamin

Chemia organiczna

1070-IC000-ISP-313

2

karta

regulamin

Przedmioty obieralne

1070-IC000-ISP-OBx

3

karta

regulamin

Semestr IV

Wychowanie fizyczne

1070-IC000-ISP-WFx

0

karta

regulamin

Język obcy 3

1070-IC000-ISP-JOx

4

karta

regulamin

Laboratorium chemii fizycznej

1070-IC000-ISP-409

3

karta

regulamin

Laboratorium chemii organicznej

1070-IC000-ISP-410

2

karta

regulamin

Wymiana ciepła

1070-IC000-ISP-404

3

karta

regulamin

Projektowanie procesów przenoszenia ciepła

1070-IC000-ISP-411

2

karta

regulamin

Termodynamika procesowa

1070-IC000-ISP-406

3

karta

regulamin

Zagadnienia termodynamiczne w projektowaniu procesowym

1070-IC000-ISP-412

2

karta

regulamin

Informatyka

1070-IC000-ISP-413

5

karta

regulamin

Przedmioty obieralne

1070-IC000-ISP-OBx

6

karta

regulamin

ROK 3

Semestr V

Kinetyka procesowa

1070-IC000-ISP-509

6

karta

regulamin

Projektowanie procesów przenoszenia pędu i masy

1070-IC000-ISP-510

3

karta

regulamin

Procesy podstawowe i aparatura procesowa 1

1070-IC000-ISP-511

3

karta

regulamin

Projektowanie procesów podstawowych i aparatury 1

1070-IC000-ISP-512

4

karta

regulamin

Laboratorium termodynamiki procesowej

1070-IC000-ISP-513

4

karta

regulamin

Podstawy ochrony środowiska

1070-IC000-ISP-514

3

karta

regulamin

Przedmioty obieralne (Moduł A1/B1)

1070-IC000-ISP-OBMx

7

karta

regulamin

Semestr VI

Procesy podstawowe i aparatura procesowa 2

1070-IC000-ISP-610

3

karta

regulamin

Projektowanie procesów podstawowych i aparatury 2

1070-IC000-ISP-611

4

karta

regulamin

Laboratorium aparatury procesowej

1070-IC000-ISP-612

5

karta

regulamin

Laboratorium kinetyki procesowej

1070-IC000-ISP-613

4

karta

regulamin

Automatyka

1070-IC000-ISP-603

3

karta

regulamin

Podstawy biotechnologii

1070-IC000-ISP-606

2

karta

regulamin

Inżynieria reaktorów chemicznych 1

1070-IC000-ISP-614

5

karta

regulamin

Przedmioty obieralne (Moduł A2/B2)

1070-IC000-ISP-OBMx

4

karta

regulamin

ROK 4

Semestr VII

Inżynieria reaktorów chemicznych 2

1070-IC000-ISP-707

2

karta

regulamin

Podstawy projektowania reaktorów chemicznych

1070-IC000-ISP-708

3

karta

regulamin

Procesy rozdzielania

1070-IC000-ISP-704

3

karta

regulamin

Projektowanie procesów rozdzielania

1070-IC000-ISP-711

3

karta

regulamin

Zasady tworzenia technologii przemysłowych

1070-IC000-ISP-709

2

karta

regulamin

Bezpieczeństwo procesów przemysłowych

1070-IC000-ISP-710

2

karta

regulamin

Praca dyplomowa inżynierska

1070-IC000-ISP-712

15

karta

regulamin