Karty i regulaminy przedmiotów

Kierunek: Inżynieria chemiczna i procesowa

Studia stacjonarne I stopnia

 

Nazwa

Kod

ECTS

Do pobrania

ROK 1

Semestr I

Przedmiot HES

IC.IHES1

2

karta

regulamin

Wychowanie fizyczne

IC.IWF1

0

karta

regulamin

Matematyka 1

IC.IK101

9

karta

regulamin

Fizyka 1

IC.IK102

4

karta

regulamin

Chemia 1

IC.IK103

5

karta

regulamin

Grafika inżynierska

IC.IK104

2

karta

regulamin

Technologia informacyjna

IC.IK105

2

karta

regulamin

Podstawy nauki o materiałach 1

IC.IK106

3

karta

regulamin

Podstawy obliczeń inżynierskich 1

IC.IK107

3

karta

regulamin

Semestr II

Przedmiot HES

IC.IHES2

2

karta

regulamin

Wychowanie fizyczne

IC.IWF2

0

karta

regulamin

Język obcy 1

IC.JOM1X

4

karta

regulamin

Matematyka 2

IC.IK205

7

karta

regulamin

Fizyka 2

IC.IK203

5

karta

regulamin

Chemia – laboratorium

IC.IK201

5

karta

regulamin

Wstęp do inżynierii chemicznej

IC.IK209

1

karta

regulamin

Podstawy obliczeń inżynierskich 2

IC.IK207/208

4

karta

regulamin

Elektrotechnika i elektronika

IC.IK202

2

karta

regulamin

ROK 2

Semestr III

Przedmiot HES

IC.IHES3

2

karta

regulamin

Wychowanie fizyczne

IC.IWF3

0

karta

regulamin

Język obcy 2

IC.JOM2X

4

karta

regulamin

Matematyka 3

IC.IK308

5

karta

regulamin

Fizyka 3

IC.IK309

3

karta

regulamin

Podstawy mechaniki płynów

IC.IK310

4

karta

regulamin

Chemia analityczna

IC.IK311

2

karta

regulamin

Chemia fizyczna

IC.IK312

5

karta

regulamin

Chemia organiczna

IC.IK313

2

karta

regulamin

Przedmioty obieralne

IC.OBX

3

karta

regulamin

Semestr IV

Wychowanie fizyczne

IC.IWF4

0

karta

regulamin

Język obcy 3

IC.JOM3X

4

karta

regulamin

Laboratorium chemii fizycznej

IC.IK409

3

karta

regulamin

Laboratorium chemii organicznej

IC.IK410

2

karta

regulamin

Wymiana ciepła

IC.IK404

3

karta

regulamin

Projektowanie procesów przenoszenia ciepła

IC.IK411

2

karta

regulamin

Termodynamika procesowa

IC.IK406

3

karta

regulamin

Zagadnienia termodynamiczne w projektowaniu procesowym

IC.IK412

2

karta

regulamin

Informatyka

IC.IK413

5

karta

regulamin

Przedmioty obieralne

IC.OBX

6

karta

regulamin

ROK 3

Semestr V

Kinetyka procesowa

IC.IK509

6

karta

regulamin

Projektowanie procesów przenoszenia pędu i masy

IC.IK510

3

karta

regulamin

Procesy podstawowe i aparatura procesowa 1

IC.IK511

3

karta

regulamin

Projektowanie procesów podstawowych i aparatury 1

IC.IK512

4

karta

regulamin

Laboratorium termodynamiki procesowej

IC.IK513

4

karta

regulamin

Podstawy ochrony środowiska

IC.IK514

3

karta

regulamin

Przedmioty obieralne (Moduł A1/B1)

IC.OBMA/B

7

karta

regulamin

Semestr VI

Procesy podstawowe i aparatura procesowa 2

IC.IK610

3

karta

regulamin

Projektowanie procesów podstawowych i aparatury 2

IC.IK611

4

karta

regulamin

Laboratorium aparatury procesowej

IC.IK612

5

karta

regulamin

Laboratorium kinetyki procesowej

IC.IK613

4

karta

regulamin

Automatyka

IC.IK603

3

karta

regulamin

Podstawy biotechnologii

IC.IK606

2

karta

regulamin

Inżynieria reaktorów chemicznych 1

IC.IK614

5

karta

regulamin

Przedmioty obieralne (Moduł A2/B2)

IC.OBMA/B

4

karta

regulamin

ROK 4

Semestr VII

Inżynieria reaktorów chemicznych 2

IC.IK707

2

karta

regulamin

Podstawy projektowania reaktorów chemicznych

IC.IK708

3

karta

regulamin

Procesy rozdzielania

IC.IK704

3

karta

regulamin

Projektowanie procesów rozdzielania

IC.IK711

3

karta

regulamin

Zasady tworzenia technologii przemysłowych

IC.IK709

2

karta

regulamin

Bezpieczeństwo procesów przemysłowych

IC.IK710

2

karta

regulamin

Praca dyplomowa inżynierska

-

15

karta

-