IX edycja konkursu "Student Wynalazca"

Konkurs jest adresowany do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Do konkursu mogą być również zgłoszone wynalazki i wzory użytkowe, które powstały w ramach współpracy międzynarodowej, których współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.

 

Nabór zgłoszeń rozpocznie się 1 listopada 2018r. i trwać będzie do 25 stycznia 2019r.

Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne będą na stronie www.cowi.tu.kielce.pl.

 

Więcej szczegółów w ulotce informacyjnej.

Kategoria: 
informacja ogólna, studia, studenci.