IV Seminarium Platformy InterBioMed PW za nami

W dniach 16-17.10.2018 r. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW (CZIiTT) odbyła się konferencja pt. II Forum Dialogu Nauka-Przemysł, w której częścią było IV seminarium platformy InterBioMed PW pt. "Diagnostyka i systemy podawania leków: od badań do aplikacji". Platforma InterBioMed PW zrzesza zespoły badawcze PW działające w obszarze biomedycznym.

 

W ramach sesji pt. "Systemy dostarczania leków", wykłady wygłosili pracownicy i doktoranci naszego Wydziału:

1. prof Ewa Dłuska "Emulsyjne platformy do podawania leków" (autorzy; E. Dłuska, A. Markowska-Radomska, A. Metera)

2. mgr inż. Agata Dorosz "Aerozoloterapia a dynamika wdechu inhalacyjnego" (autorzy: A. Dorosz, A. Moskal)

3. mgr inż. Magdalena Janczewska "Nanodiagnostyka nowotworów"

4. prof. Tomasz Ciach "Finansowanie badań i wdrażania technologii medycznych w Polsce i na świecie"

5. prof. Tomasz Sosnowski "Badanie skuteczności dawkowania leków donosowych w formie aerozolu" (autorzy: T.R. Sosnowski, P. Rapiejko, K. Dobrowolska).

 

Seminarium było forum interesujących dyskusji naukowców z PW z lekarzami i przedstawicielami biznesu. Z dużą satysfakcją odnotowujemy aktywny udział w nim naszych pracowników i doktorantów.

 

Kategoria: 
nauka.