INFORMACJE DLA STUDENTÓW I ROKU WYDZIAŁU INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ PW

Drodzy Studenci,

Prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacjami dotyczącymi Waszych pierwszych chwil na Wydziale oraz Politechnice Warszawskiej.

Konto pocztowe

Każdy nowoprzyjęty, aktywny student Politechniki Warszawskiej otrzymuje adres e-mail w postaci: 

numeralbumu@pw.edu.pl. Dostęp do poczty elektronicznej możliwy jest poprzez witrynę portal.office.com. Hasło generowane jest zgodnie z algorytmem dostępnym na stronie https://usosweb.usos.pw.edu.pl

 

Zapisy na zajęcia z Wychowania Fizycznego

Zapisy na zajęcia z wf odbędą się 04.10.2021r. Szczegóły dotyczące zasad zapisów są dostępne na stronie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - http://www.swfis.pw.edu.pl.

Studenci posiadający zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego z powodu złego stanu zdrowia są zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego do SWFiS na początku października.  

 

Przysposobienie biblioteczne

Obowiązkowe zajęcia z przysposobienia bibliotecznego dla studentów I roku będą prowadzone drogą elektroniczną na Platformie Edukacyjnej Politechniki Warszawskiej od 4 do 7 października 2021r.

Więcej informacji na temat sposobu logowania się do Platformy Edukacyjnej PW znajdują się na Platformie, jak również na stronie domowej Biblioteki Głównej PW w aktualnościach:

https://bg.pw.edu.pl/index.php/aktualnosci-pl/618-szkolenie-biblioteczne-dla-studentow-i-roku-studiow-pierwszego-stopnia. Istnieje możliwość przepisania zaliczenia szkolenia bibliotecznego dla studentów, którzy realizowali szkolenie w poprzednich latach lub na innym wydziale PW. W tym celu należy wypełnić formularz (dostępny po zalogowaniu się na uczelniane konto Office 365).

 

Szkolenie BHP

Szkolenie odbędzie się 07 października 2021 r. (czwartek) o godz. 15:00 w Audytorium A II na WIChiP.

Obecność na szkoleniu jest obowiązkowa. 

Przed wejściem do sali sprawdzana będzie obecność na podstawie dowodu tożsamości.  

Przewidywany czas szkolenia: 3 godziny

Kategoria: 
informacja ogólna, studia, studenci.