Informacje dla studentów I roku na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW

Poniżej znajdziecie Państwo szereg informacji ważnych dla studentów rozpoczynających naukę na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW.

  • Konto pocztowe

Każdy nowoprzyjęty, aktywny student Politechniki Warszawskiej otrzymuje adres e-mail w postaci: numeralbumu@pw.edu.pl. Dostęp do poczty elektronicznej możliwy jest poprzez witrynę portal.office.com. Hasło generowane jest zgodnie z algorytmem dostępnym na stronie https://usosweb.usos.pw.edu.pl. Wszelka korespondencja elektroniczna z pracownikami uczelni powinna odbywać się za pomocą uczelnianych kont pocztowych.

  • Zapisy na zajęcia z Wychowania Fizycznego

Zapisy na zajęcia z WF odbędą się 02.10.2020r. Szczegóły dotyczące zasad zapisów są dostępne na stronie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz tutaj. Studenci posiadający zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego z powodu złego stanu zdrowia są zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego do SWFiS na początku października.

  • Przysposobienie biblioteczne 

Obowiązkowe zajęcia z przysposobienia bibliotecznego dla studentów I roku będą prowadzone drogą elektroniczną na Platformie Edukacyjnej Politechniki Warszawskiej. Termin zostanie podany w połowie października 2020r. Zaliczenie zajęć jest obowiązkowe do końca I semestru. Szczegółowe informacje zostaną umieszczone stronie internetowej Biblioteki Głównej PW w zakładce Aktualności. Studenci maja możliwość korzystania z biblioteki z chwilą odebrania legitymacji.

  • Szkolenie BHP

Szkolenie odbędzie się w piątek, 02.10.2020 r. o godz. 9:00 w Audytorium AI (grupa 1 i 2) i AII (grupa 3 i 4) na WIChiP PW. Obecność na szkoleniu BHP jest obowiązkowa. Przed wejściem do sali sprawdzana będzie obecność na podstawie dowodu tożsamości. Przewidywany czas trwania szkolenia: 2 godziny.

  • Szkolenie Microsoft Teams, USOS

W piątek, 02.10.2020 o godz. 11:15 (po szkoleniu BHP) odbędzie się w Audytorium AI (grupa 1 i 2) i AII (grupa 3 i 4) szkolenie prowadzone przez członków Wydziałowej Rady Samorządu (WRS) WIChiP PW dotyczące Microsoft Teams oraz USOS PW.

  • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA)

Suma ubezpieczenia na osobę: 48 600 zł. Okres ubezpieczenia: 01.10.2020 ÷ 30.09.2021 r. Składka roczna płatna jednorazowo za osobę wynosi 40 zł. Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia na terenie kraju i za granicą. Jest to ubezpieczenie dobrowolne, jednak gorąco zachęcamy wszystkich do skorzystania z oferty. Termin opłaty składki upływa 30.11.2020 r. Wpłaty można dokonać w kasie Banku Pekao SA w Warszawie, ul. Noakowskiego 18/20 lub bezpośrednio na konto 71 1240 1053 5111 8100 0010 0091 (należy podać imię i nazwisko osoby ubezpieczonej).

Kategoria: 
informacja ogólna, studia, studenci.