Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 - aktualizacja

Dziekan i Rada Wydziału serdecznie zapraszają na uroczystość inauguracji roku akademickiego 2020/2021, która odbędzie się w czwartek, 1 października 2020 roku w dwóch turach o godz. 13:00 i 15:30 w auli gmachu Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej przy ul. Waryńskiego 1.

Program inauguracji:

1. Hymn Państwowy.

2. Powitanie uczestników uroczystości.

3. Wystąpienie Dziekana prof. dra hab. inż. Marka Henczki.

4. Immatrykulacja studentów I roku studiów.

5. Wystąpienie przedstawiciela Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego

6. Wystąpienie przedstawiciela Koła Naukowego IChIP

7. Wykład inauguracyjny dra hab. inż. Andrzeja Krasińskiego, profesora uczelni pt. „Wyzwania dla współczesnej inżynierii chemicznej w zagadnieniach filtracji".

8. Gaudeamus.

Obecność studentów I roku na inauguracji jest obowiązkowa. Podział studentów na tury załączony jest w poniższym pliku. Studenci są zobowiązani do noszenia maseczek podczas uroczystości. Prosimy o wcześniejsze przybycie i zajmowanie miejsc na 10 minut przed rozpoczęciem uroczystości. Uroczystość inauguracji jest dostępna tylko dla osób zaproszonych. 

Kategoria: 
informacja ogólna, wydział, studia, studenci, pracownicy.