Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

Dziekan i Rada Wydziału serdecznie zapraszają na uroczystość inauguracji roku akademickiego 2020/2021, która odbędzie się w czwartek, 1 października 2020 roku w dwóch turach o godz. 13:00 i 15:30 w auli gmachu Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej przy ul. Waryńskiego 1.

Program inauguracji:

1. Hymn Państwowy.

2. Powitanie uczestników uroczystości.

3. Wystąpienie Dziekana prof. dra hab. inż. Marka Henczki.

4. Immatrykulacja studentów I roku studiów.

5. Wystąpienie przedstawiciela studentów.

6. Wykład inauguracyjny dra hab. inż. Andrzeja Krasińskiego, profesora uczelni pt. „Wyzwania dla współczesnej inżynierii chemicznej w zagadnieniach filtracji".

7. Gaudeamus.

Obecność studentów I roku na inauguracji jest obowiązkowa. Podział studentów na tury inauguracji zostanie opublikowany w dniu 25 września 2020 roku. Studenci są zobowiązani do noszenia maseczek podczas uroczystości. Prosimy o wcześniejsze przybycie i zajmowanie miejsc na 10 minut przed rozpoczęciem uroczystości.

Kategoria: 
informacja ogólna, wydział, kandydaci, studenci, pracownicy, absolwenci.