Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

Dziekan i Rada Wydziału serdecznie zapraszają na uroczystość inauguracji Roku Akademickiego 2018/2019 na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Uroczystość odbędzie się w poniedziałek, 1 października 2018 r. o godz. 13.30 w auli AII gmachu wydziału przy ul. Waryńskiego 1.

Obecność studentów I roku na inauguracji jest obowiązkowa.

 

Program inauguracji:
1. Otwarcie uroczystości

2. Wystąpienie Dziekana prof. dr hab. inż. Eugeniusza Molgi
3. Uroczysta immatrykulacja studentów I roku studiów
4. Wystąpienie przedstawiciela pracodawców

5. Wystąpienie przedstawiciela studentów

6. Wręczenie nagród JM Rektora PW

7. Wykład inauguracyjny dr hab. inż. Magdaleny Jasińskiej pt. „Przewidywanie selektywności przebiegu złożonych reakcji chemicznych. Czy znajomość aspektów chemicznych wystarczy?"

 

Obecność osób przyjętych na I rok studiów na inauguracji jest obowiązkowa.

 

Zajęcia dydaktyczne semestru zimowego zaczynają się we wtorek, 2 października 2018 r.

Kategoria: 
informacja ogólna, kandydaci, studia.
Termin: 
1.10.2018 r.