W Rankingu Studiów Inżynierskich 2019 organizowanym przez miesięcznik edukacyjny Perspektywy nasz Wydział po raz kolejny zajął I miejsce w kategorii wydziałów prowadzących studia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa w Polsce.

Kategoria: 
informacja ogólna, wydział, kandydaci, studia, pracownicy, absolwenci.