II edycja programu stażowego "Energia dla Przyszłości"

Oferta skierowana została do studentów i absolwentów 10 najlepszych uczelni technicznych w Polsce, wśród nich do Politechniki Warszawskiej.

Celem programu jest pozyskanie najlepszych studentów uczelni technicznych, zainteresowanych pracą w sektorze energetycznym w ramach budowania zaplecza kadrowego dla tego sektora gospodarki.

 

Uczestnicy stażu zostaną wyłonieni w ramach rekrutacji otwartej i odbędą roczny płatny staż w okresie X.2017-IX.2018 u każdego z organizatorów programu (PGE, PKN ORLEN, PGNiG).

 

Rekrutacja rozpoczęła się w kwietniu, trwa do 23 maja, a wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w czerwcu b.r.

 

Formularz aplikacyjny na stronie: http://www.me.gov.pl/Serwis+Prasowy/Program+stazowy+Energia+dla+Przyszlosci

 

Regulamin programu stażowego

 

Plakat informacyjny

Kategoria: 
informacja ogólna, studia, studenci, absolwenci.