W konkursach w ramach Inicjatywy Doskonałości - Uczelnia Badawcza (IDUB PW), które rozstrzygnęły się pod koniec roku 2020, pracownicy naszego Wydziału otrzymali aż 7 grantów badawczych !

W konkursie POB Technologie-Materiałowe-2 granty otrzymali:

- konkurs Start:

  • dr Jan Krzysztoforski: „Wytwarzanie katalizatorów do reakcji redukcji tlenu opartych na zredukowanym tlenku grafenu przy użyciu płynów w stanie nadkrytycznym“
  • dr Łukasz Werner: „Synteza i charakterystyka nanokatalizatorów na bazie dwuwymiarowego dwusiarczku renu (ReS2) do foto katalitycznej produkcji wodoru“

- konkurs Advanced:

  • prof. Jakub Gac: „Formulacja wysoko sprężystych aerożeli na bazie organoalkoksysilanów“
  • dr Wojciech Orciuch: „Zastosowanie obliczeniowej mechaniki płynów i bilansu populacji do modelowania procesu deaglomeracji cząstek TiO2 w urządzeniach dyspergujących“

W konkursie POB BIOTECHMED-2 granty otrzymali:

- konkurs Advanced:

  • prof. Ewa Dłuska: „Emulsyjny system dostarczania terapeutyków- leczenie nowotworów wspomagane mechanizmem syntetycznej letalności“
  • prof. Maciej Pilarek: „Bifunkcjonalne aerożelowe platformy do intensyfikacji biosyntezy cytotoksycznych naftochinonów w hodowlach in vitro korzeni transgenicznych“
  • prof. Paweł Sobieszuk: „Druk 3D kompozytów polikaprolakton/modyfikowany nanohydroksyapatyt o właściwościach mechanicznych i osteoindukcyjnych wymaganych dla implantów kostnych“

Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy powodzenia w badaniach!

 

Kategoria: 
wydział, pracownicy, nauka.