Gratulujemy prof. Andrzejowi Krasińskiemu uzyskania finansowania projektu pt. „Kompozytowe materiały filtracyjne o wydłużonym czasie pracy przeznaczone do oczyszczania wody oraz do wysokosprawnej separacji układów rozproszonych gaz-ciecz i ciecz-ciecz” w ramach programu  z NCBiR  "Techmatstrateg III". Projekt będzie realizowany w latach 2021-2024 w konsorcjum, w skład którego oprócz WIChiP PW wchodzą Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji oraz firma Amazon Filters sp. z o.o. (WIChiP PW jest liderem konsorcjum).