W konkursie w ramach Inicjatywy Doskonałości - Uczelnia Badawcza (IDUB PW) o nazwie BEYOND POB przyznano grant badawczy dla prof. Magdaleny Jasińskiej z naszego Wydziału! Pani profesor będzie realizowała projekt pt. "Problem zamknięcia dla złożonych reakcji chemicznych w reżimie przepływu burzliwego". Gratulujemy przyznanych funduszy i czekamy na wieści o pierwszych wynikach.

Konkurs BEYOND POB był przeznaczony dla projektów, których tematyka musiała wykraczać poza zdefiniowane w projekcie IDUB Priorytetowe Obszary Badawcze (POB) i dotyczyć obszarów ujętych w wykazie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Pełną listę laureatów można znaleźć na stronie projektu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza na Politechnice Warszawskiej.

Kategoria: 
informacja ogólna, wydział, pracownicy, nauka.