Studia inżynierskie i magisterskie na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa prowadzone na naszym Wydziale uzyskały akredytację Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT), a tym samym europejski certyfikat jakości kształcenia na kierunkach technicznych EUR-ACE®, na okres od roku akademickiego 2017/2018 do 2022/2023 (5 lat). Certyfikat został przyznany na mocy uprawnień nadanych KAUT przez European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE).

 

         

Kategoria: 
informacja ogólna, wydział, kandydaci, studia, absolwenci.