Europejska Konferencja Młodych Inżynierów – EYEC 3

European Young Engineers Conference – EYEC 3

W dniach 29-30 kwietnia 2014 odbyła się trzecia edycja European Young Engineers Conference organizowana przez Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Na konferencji zaprezentowało się blisko 70 młodych naukowców z 11 uczelni polskich i zagranicznych. Prelegenci prezentowali wyniki swojej pracy na czterech sesjach plenarnych oraz czterech plakatowych.

 

Na 3. edycji EYEC, wykłady dla młodych inżynierów, poprowadzili zaproszeni goście:

- prof. dr hab. inż. Andrzej Stankiewicz (Technical University of Delft)

- prof. dr hab. inż. Leon Gradoń (Politechnika Warszawska)

- dr inż. Zoltan Kovacs (University of Budapest)

Patronat nad konferencją objął JM Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Krajowa Reprezentacja Doktorantów oraz Rada Doktorantów Politechniki Warszawskiej.

W imieniu organizatorów, chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim pracownikom Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej, którzy przyczynili się do zrealizowania tego wydarzenia.

Kategoria: 
informacja ogólna, wydział, kandydaci, studia, studenci, nauka.