Eukla

 

W grudniu 2009 r. Politechnika Warszawska wraz z kilkoma uczelniami europejskimi i koreańskimi rozpoczęła realizację projektu EUKLA (European Korean Leadership Alliance). Politechnika Warszawska jest koordynatorem projektu, partnerami w projekcie są trzy europejskie uczelnie techniczne i trzy uczelnie z Korei Płd.:

 

W ramach trzyletniego projektu Politechnika Warszawska zamierza wysłać do Korei Płd. 21 studentów (7 studentów rocznie) i przyjąć 15 studentów koreańskich (5 rocznie). Studenci będą wyjeżdżali na okres 4 miesięcy, podczas których program pobytu będzie zawierał zarówno zajęcia na uczelni, jak i 40-godzinną praktykę w zakładach przemysłowych. Pracownicy naukowi mogą wyjechać do Korei w celu przeprowadzenia zajęć na uczelni.

 

Wyjazdy są realizowane w rytmie semestralnym począwszy od semestru letniego 2009/2010.

 

W ramach projektu studenci będą mogli kształcić się na następujących kierunkach:
   • inżynieria i technika (KNU, KIT),
   • mechanika (Ulsan),
   • elektrotechnika (KNU, KIT),
   • elektronika, telekomunikacja (KNU, KIT),
   • informatyka, nauki komputerowe (KNU, KIT),
   • chemia i inżynieria chemiczna (Ulsan),
   • architektura (Ulsan).

 

Program jest przeznaczony dla studentów studiów pierwszego stopnia (studia inżynierskie).

 

Szczegółowych informacji na temat rekrutacji udziela:
Agnieszka Bursztyńska,
CWM PW, ul. Noakowskiego 18/20, kl. B, VI p. domofon 30,
tel. 022 234-51-15,
e-mail: abursztynska@cwm.pw.edu.pl