Erasmus+ - spotkanie informacyjne dla studentów

Spotkanie skierowane jest do studentów, którzy chcą wyjechać na studia i/lub na praktykę w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019. Przekazane zostaną wszelkie informacje nt. procedury aplikowania, w tym sposobu składania wniosku w systemie USOS.

 

Więcej informacji nt. programu Erazmus+ na stronie https://www.cwm.pw.edu.pl/Programy-edukacyjne/Erasmus.

Kategoria: 
informacja ogólna, studia, studenci.