E-obiegówki!

Od 17 maja 2021 r. studenci studiów I i II stopnia już nie są zobowiązani do uzupełniania/zbierania informacji do obiegówek przed obroną pracy dyplomowej.

Od dziś przechodzimy na e-obiegówki, które będą wypełniane w USOSweb  jedynie przez: Dziekanat studiów I i II stopnia, Bibliotekę Wydziałową, Bibliotekę Główną oraz Akademiki.

Anna Lewczuk

Kategoria: 
informacja ogólna, studia, studenci.