Dziekanaty wydziału

SPRAWY DYDAKTYCZNE

Prodziekan ds. studiów: dr hab. inż. Łukasz Makowski, profesor uczelni

Dane kontaktowe:

WIChiP, pok. 219 (II piętro) , tel. 22 234 62 94, e-mail: lukasz.makowski.ichip@pw.edu.pl

Przyjmowanie studentów: wtorki, 10.15-11.00; czwartki, 13.00-16.00

 

SPRAWY STUDENCKIE, SOCJALNE I POMOC MATERIALNA

Prodziekan ds. studenckich: dr hab. inż. Maciej Pilarek, profesor uczelni

Dane kontaktowe:

WIChiP, pok. 514 (V piętro) , tel. 22 234 62 72, e-mail: maciej.pilarek@pw.edu.pl

Przyjmowanie studentów: poniedziałki i czwartki w godzinach 11:00 - 13:00.

 

Dziekanat studiów I stopnia: mgr Anna Lewczuk

Dane kontaktowe:

WIChiP, pok. 178 (I piętro), tel. 22 234 64 53, e-mail: Anna.Lewczuk@pw.edu.pl

Obsługa studentów od poniedziałku do czwartku w godzinach 08:00 - 14:00.

W piątki studenci nie są przyjmowani w Dziekanacie studiów I stopnia.

 

Dziekanat studiów II stopnia: mgr Jolanta Walicka-Słowikowska, Emilia Matuszewska

Dane kontaktowe:

WIChiP, pok. 179 (I piętro), tel. 22 234 65 09

Od 28 maja 2021 r. osobami do kontaktu w Dziekanacie studiów II stopnia będą:

Jolanta Walicka-Słowikowska, jolanta.walicka@pw.edu.pl

Emilia Matuszewska, emilia.matuszewska@pw.edu.pl (w zastępstwie za Magdalenę Walicką)

Obsługa studentów od poniedziałku do czwartku w godzinach 08:00 - 14:00.

W piątki studenci nie są przyjmowani w Dziekanacie studiów II stopnia.