Dyżury Wydziałowej Komisji Stypendialnej

Członkowie Wydziałowej Komisji Stypendialnej WIChiP pełnić będą dyżury w celu weryfikacji wniosków o stypendia socjalne oraz udzielania informacji dotyczących wszystkich rodzajów stypendiów i form pomocy materialnej, o które mogą występować Studenci naszego Wydziału. 

Terminy dyżurów WKS WIChiP w pierwszym tygodniu roku akademickiego 2021/2022: 

  • środa 6.X, godz. 15:00-18:00 w sali 191, 
  • piątek 8.X, godz. 14:00-17:00 w sali 191. 

Wszystkich Studentów składających wnioski o stypendia socjalne prosimy o kontakt z WKS w powyższych terminach - pozwoli to znacznie skrócić czas procedowania Waszych wniosków.

Kategoria: 
informacja ogólna, studenci.