W drugiej połowie 2020 r. zostały wydane dwie monografie redagowane przez pracowników naszego wydziału:

1.      „Synthetic Nano- and Microfibers” (edytorzy: R. Martijn Wagterveld, Jan C.M. Marijnissen, Leon Gradoń i Arkadiusz Moskal), poświęconą problemom obecności syntetycznych nano- i mikrowłókien w otaczającym nas środowisku. W książce wydanej przez WETSUS (Holandia) zamieszczono rozdziały, których autorami są m.in. profesorowie Leon Gradoń, Arkadiusz Moskal, Tomasz Sosnowski, dr hab. inż. Rafał Przekop i dr inż. Michał Wojasiński. Książka jest dostępna w otwartym dostępie (OpenAccess) pod adresem: Synthetic Nano- and Microfibers | Zenodo. Więcej o tej publikacji można przeczytać również na stronie Biuletynu PW.

2.      „Chemical and Process Engineering for the Environment and Health” (edytorzy: Tomasz Sosnowski i Maciej Szwast). Książka wydana nakładem Sieci Badawczej Łukasiewicz – ITE, jest poświęcona wybranym zastosowaniom inżynierii chemicznej w problemach ochrony środowiska i bioinżynierii. W książce można znaleźć rozdziały opracowane przez autorów z kraju i zagranicy, w tym przez liczne grono pracowników i doktorantów naszego wydziału. Okładka i spis treści.

Kategoria: 
wydział, pracownicy, nauka.