Z satysfakcją informujemy, że na naszym Wydziale będą realizowane dwa projekty, które uzyskały dofinansowanie NCBiR w ramach konkursu LIDER XI:

1. projekt pt. Wysokowydajny układ przepływowy do fotokatalitycznej produkcji wodoru z biomasy (HIPERH2 - Kierownik projektu: dr inż. Karol Ćwieka

2. projekt pt. Naskórna hydrożelowa nanoformulacja kwasu alendronowego do uwalniania transdermalnego (AlendroSkin - Kierownik projektu: dr Jakub Trzciński)

Realizacja obu projektów będzie prowadzona przez pracowników i doktorantów naszego Wydziału, z wykorzystaniem bazy badawczej WIChiP PW.