Z przyjemnością informujemy, że Rada Naukowa naszego Wydziału w dniu 26 marca 2013 roku nadała stopień doktora nauk technicznych w zakresie inżynierii chemicznej pani dr inż. Agnieszce Markowskiej-Radomskiej oraz przyznała wyróżnienie za jej rozprawę doktorską pt. Mechanizmy dyfuzji i fragmentacji w procesie uwalniania składnika z emulsji wielokrotnych. Pani dr inż. Agnieszka Markowska-Radomska była doktorantką naszego Wydziału i wykonywała doktorat pod opieką pani dr hab. inż. Ewy Dłuskiej. Serdecznie gratulujemy doktoratu i wyróżnienia!

Kategoria: 
informacja ogólna, nauka.