W dniach 5-9 maja 2013 odbyła się w Porto (Portugalia) konferencja Europejskiego Towarzystwa Chitynowego (EUCHIS). W trakcie konferencji wybrano nowy Zarząd Towarzystwa. Dr hab. inż. Małgorzata Jaworska została wybrana vice-Prezydentem EUCHIS na kadencję 2013-2015.

Pani dr hab. inż. M.Jaworska od wielu lat prowadzi badania poświęcone izolacji chitozanu z grzybów strzępkowych oraz badania nad enzymatyczną modyfikacją chityny i chitozanu.

Kategoria: 
informacja ogólna, studenci, pracownicy, nauka.