Z przyjemnością informujemy, że dr hab. inż. Małgorzata Jaworska została po raz kolejny wybrana Prezesem Polskiego Towarzystwa Chitynowego. Polskie Towarzystwo Chitynowe (PTChit) jest stowarzyszeniem skupiającym polskich naukowców zajmujących się badaniami nad chityną, chitozanem i ich pochodnymi. Towarzystwo jest także wydawcą czasopisma „Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives” (http://www.ptchit.lodz.pl/pl20,o_periodyku.html), którego głównym edytorem jest dr hab. inż. M. Jaworska.

Dr hab. M. Jaworska pełni funkcję Prezesa PTChit nieprzerwanie od 2005 r.

Kategoria: 
informacja ogólna, wydział, studenci, pracownicy, nauka.