Dodatkowy termin zaliczenia Praktyk 2021

Dodatkowy termin obowiązkowego zaliczenia praktyk studenckich  (pokój 504):

  • 15 listopada 2021 r. (poniedziałek) w godz. 16:00 – 18:00
  • 18 listopada 2021 r. (czwartek) w godz. 8:00 – 10:00

Na rozmowę z dr. hab. inż. Pawłem Sobieszukiem, profesorem uczelni, student ma obowiązek przynieść poniższe, oryginalne, dokumenty:

  • zaświadczenie o odbyciu praktyki podpisane przez przedstawiciela Zakładu Pracy;
  • sprawozdanie z przebiegu praktyki podpisane przez przedstawiciela Zakładu Pracy;
  • kartę oceny praktyki przemysłowej podpisaną przez przedstawiciela Zakładu Pracy;
  • kartę samooceny osiągnięć efektów uczenia się podpisaną przez Studenta.

 

Po indywidualnej rozmowie z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk dr. hab. inż. Pawłem Sobieszukiem, profesorem uczelni, weryfikacji złożonych dokumentów, Pełnomocnik ds. Praktyk zalicza praktykę – informacja pojawia się w USOS.

Kategoria: 
informacja ogólna, wydział, studia, studenci.