Dla firm i biznesu

Oferujemy możliwość prowadzenia we współpracy z podmiotami komercyjnymi prac badawczych i pomiarowych w zakresie:

  • analizy wymiarowej cząstek aerozoli i zawiesin ciekłych w zakresie nano- i mikrometrycznym
  • badania morfologii cząstek proszków na podstawie szybkiej mikroskopii elektronowej (powiększenia do 10 000x)
  • określania napięcia międzyfazowego i powierzchniowego (w warunakch równowagowych i dynamicznych)
  • określania właściwości reologicznych płynów

Wydział wykonuje też ekspertyzy techniczne w zakresie inżynierii chemicznej i procesowej oraz dziedzin pokrewnych.

 

Zapytania prosimy kierować na adres oferta.ichip@pw.edu.pl