Miło nam poinformować, że nasi doktoranci, mgr inż. Agata Dorosz (KIPZ) oraz mgr inż. Maciej Trzaskowski (ZBIB) uzyskali dofinansowanie projektów badawczych w ramach konkursu NCN Preludium. Pani Agata będzie realizowała projekt pt. "Wpływ dynamiki wdechu inhalacyjnego na aerozolizację, transport i depozycję aerozoli leczniczych emitowanych z pasywnego inhalatora proszkowego", zaś Pan Maciej - projekt pt. "Badanie procesu przyłączania sacharydów do komórkowych receptorów glukozy z uwzględnieniem zjawisk związanych z transportem masy".

Dwoje naszych pracowników uzyskało także dofinansowanie pojedynczych zadań badawczych w ramach konkursu NCN Miniatura. Dr inż. Agnieszka Markowska-Radomska (ZKiTP) uzyskała dofinansowanie projektu pt. "Emulsyjne nośniki składników odżywczych i nutraceutyków w profilaktyce chorób cywilizacyjnych", zaś dr hab inż. Jakub Gac (KIPZ) - projektu wyjazdowego pt. "Modelowanie numeryczne dynamiki mikrocząstek - staż naukowy w ETH Zurich".

Wszystkim wymienionym osobom gratulujemy skuteczności w występowaniu o środki na badania !