Program studiów

Nowy program studiów magisterskich rozpoczynających się od r.a. 2017/2018

W roku akademickim 2017/2018 następują zmiany w programie studiów II stopnia:

- wprowadzenie obowiązkowych zajęć z języka obcego na poziomie B2+ w wymiarze 30 godzin (2 ECTS),

- zmniejszenie liczby ECTS z 3 do 2 za przedmiot Matematyka – wykład,

- zmniejszenie wymaganej liczby ECTS z 3 do 2 za przedmioty obieralne,

- zwiększenie liczby godzin z przedmiotów HES z 60 do 75 (5 ECTS).

Szczegółowe programy zajęć na specjalnościach:

 

1. Inżynieria procesów przemysłowych (Tok 2018)

2. Inżynieria procesów ochrony środowiska (Tok 2018)

3. Bioinżynieria (Tok 2018)

 

Program studiów magisterskich rozpoczynających się do r.a. 2016/2017 włącznie

Studenci, którzy rozpoczęli naukę na studiach magisterskich (II stopnia) na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa w okresie od 23 lutego 2015 roku do 20 lutego 2017 r. realizują studia na specjalnościach:

 

1. Inżynieria procesów przemysłowych

2. Inżynieria procesów ochrony środowiska

3. Bioinżynieria