ATHENS - możliwość uzyskania stypendium

Zgodnie z par. 2 ust. 2 załącznika nr 3 do Zarządzenia nr 3/2010 Rektora PW z dn. 21 stycznia 2010 r., JM Rektor Politechniki Warszawskiej ustalił, że wysokość stypendium dla studentów wyjeżdżających w ramach programu ATHENS wynosi 600zł.

 

Wnioski należy składać w terminie do 4 grudnia b.r. w Biurze Spraw Studenckich (ul. Noakowskiego 18/20 klatka A, II piętro).  Więcej informacji, w tym wniosek i zaświadczenie do stypendium, dostępne są na stronie http://www.bss.ca.pw.edu.pl/Aktualnosci/Stypendium-dla-osob-wyjezdzajacych-w-ramach-programu-ATHENS

Kategoria: 
informacja ogólna, studia, studenci.