Akcja Stypendialna- ERGIS

Grupa ERGIS ogłasza kolejną edycję Akcji Stypendialnej dla STUDENTÓW I DOKTORANTÓW kierunków chemicznych. O stypendium ufundowane przez Grupę ERGIS mogą się ubiegać studenci studiów I i II stopnia, którzy w roku akademickim 2017/2018 będą studiować na następujących kierunkach:

  • Chemia
  • Technologia Chemiczna
  • Materiały współczesnych technologii
  • Inżynieria materiałowa
  • Inżynieria chemiczna i procesowa
  • Automatyka i budowa maszyn

oraz studenci i absolwenci studiów doktoranckich z wyżej wymienionych dziedzin, których prace dotyczą tworzyw sztucznych.

Aby wziąć udział w Akcji Stypendialnej Grupy ERGIS wystarczy do 31.01.2018:

  • pobrać oraz wypełnić ankietę zamieszczoną na stronie www.ergis.eu w zakładce Kariera,
  • przesłać ankietę, CV oraz zaświadczenie o ocenach lub skan indeksu na adres: rekrutacja@ergis.eu

lub wysłać/złożyć osobiście:

ERGIS.S.A.

ul. Dąbrowskiego 2,

87-200 Wąbrzeźno,

z dopiskiem „Stypendium 2018”

Akcja stypendialna prowadzona jest we współpracy ze Starostą Powiatu Wąbrzeskiego. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest deklaracja zamieszkania w powiecie wąbrzeskim po skończeniu studiów oraz podjęcie pracy w Grupie ERGIS.

 

 

Kategoria: 
informacja ogólna, wydział, studia, studenci, absolwenci, Stowarzyszenie Absolwentów i Pracowników WIChiP.