Akcelerator Kariery

Przyspiesz swoją karierę z Biurem Karier!

Biuro Karier PW zaprasza do udziału w Akceleratorze Kariery, który stworzony został we współpracy z pracodawcami, instytucjami rynku pracy oraz trenerami indywidualnymi.

Projekt kierowany jest do studentów, absolwentów oraz doktorantów Politechniki Warszawskiej.

Celem programu jest dzielenie się wiedzą i wsparcie w rozwoju kompetencji oraz umiejętności potrzebnych na rynku pracy. Do współpracy zaprosiliśmy specjalistów z obszaru rekrutacji, praktyków biznesu oraz trenerów umiejętności interpersonalnych, którzy dzielą się wiedzą, omawiają aktualne trendy na rynku pracy, a także zdradzają tajniki rekrutacji. To bardzo dobra okazja zarówno do poznania specyfiki pracy danej firmy, jak również do nawiązania sieci kontaktów, które staną się cennym zasobem przy podejmowaniu nowych wyzwań zawodowych – mówi Agnieszka Skowrońska, doradca kariery w Biurze Karier PW.

Korzyści płynące z udziału w programie to między innymi możliwość doskonalenia umiejętności miękkich, których posiadanie ma często decydujące znaczenie w procesie rekrutacji. Najbardziej aktywni uczestnicy otrzymają potwierdzenie uczestnictwa w postaci certyfikatu poświadczonego przez Biuro Karier PW oraz Partnerów. – dodaje Ewa Kluczek–Woźniak, coach, psycholog i doradca zawodowy w Biurze Karier PW

Zaplanowane bloki tematyczne w najbliższych miesiącach to:

XI 2017        Zarządzanie projektami i zmianą.

XII 2017      Radzenie sobie ze stresem.

I 2018          Leadership skills.

II 2018         Przygotowanie do udziału w rekrutacjach (rozmowa kwalifikacyjna, AC). 

W ramach każdego z bloków odbędzie się kilka warsztatów/seminariów, po których zbiera się pieczątki zyskując tym samym możliwość otrzymania certyfikatu uczestnictwa.

Jak się zapisać?

1. Wypełnij formularz dostępny na stronach informujących o poszczególnych blokach tematycznych:

2. Przyjdź do Biura Karier i wypełnij deklarację uczestnictwa oraz odbierz karnet na pieczątki lub pobierz deklarację ze strony, a karnet odbierz podczas warsztatów.

 

Kategoria: 
informacja ogólna, studia, studenci, absolwenci.