Gratulujemy kierownikom grantów badawczych przyznanych w ramach IDUB w pierwszych konkursach (maj-czerwiec 2020 r.). Łączna wysokość środków na badania, jaką pozyskaliśmy w tej edycji konkursów wyniosła ok. 1,95 mln zł.

 

POB Biotechnologia i Inżynieria Biomedyczna:

1. prof. Łukasz Makowski "Zastosowanie obliczeniowej mechaniki płynów oraz laserowych metod pomiarowych przepływu w analizie mechanizmów hemolizy i defektów czynnika von Willebranda występujących w przeciekach wokół sztucznych zastawek mitralnych"

2. dr inż. Marcin Odziomek "Ciekłe dyspersje nanopęcherzyków tlenu jako nośniki leków aerozolowych dostarczanych z nebulizatorów"

3. dr inż. Michał Wojasiński "Opracowanie formulacji nanohydroksyapatyt/alendronian/lecytyna o zwiększonym wchłanianiu komórkowym in vitro"

Lista wszystkich projektów finansowanych w ramach tego POB-u

 

POB Technologie Materiałowe:

1. dr inż. Katarzyna Jabłczyńska "Kompozytowe struktury włóknina - nanocząstki fotokatalityczne do efektywnej filtracji powietrza zanieczyszczonego mikrobiologicznie"

2. dr inż. Anna Jackiewicz-Zagórska "Filtracyjne materiały kompozytowe polipropylen-ZnO przeznaczone do skutecznego usuwania z powietrza cząstek abiotycznych i biotycznych dla poprawy jakości życia oraz bezpieczeństwa człowieka i środowiska"

3. dr inż. Marta Mazurkiewicz-Pawlicka "Nowoczesne hybrydowe katalizatory na bazie nanomateriałów węglowych i disiarczku molibdenu do reakcji wydzielania wodoru"

Lista wszystkich projektów finansowanych w ramach tego POB-u

 

 

POB Konwersja i Magazynowanie Energii:

1. dr Artur Małolepszy "Opracowanie ogniwa paliwowego zasilanego kwasem mrówkowym o wysokiej stabilności działania i podwyższonej wydajności"

Lista wszystkich projektów finansowanych w ramach tego POB-u

 

 

Konkurs "IDUB against COVID-19":

1. prof. Tomasz Ciach "Development of a nano-vaccine based on recombinant SARS-CoV2 virus proteins covalently bound to nanoparticles"

2. prof. Tomasz Sosnowski "Rzeczywista skuteczność osłon twarzy i maseczek filtracyjnych w ograniczaniu transmisji COVID-19 – badania in vitro"

Lista wszystkich projektów finansowanych w ramach tego programu