Termin wydarzenia: 
21-24.06.2021

WIChiP PW jest partnerem konferencji organizowanej przez Politechnikę Lwowską. Konferencja odbędzie się w trybie zdalnym w dniach 21-24.06.2021.

Więcej informacji: 3rd International Scientific Conference "Chemical Technology and Engineering - 2021" (cte.org.ua)