Ścieżki kariery absolwenta WIChiP PW

We czwartek, 12 maja w godz. 13:15 - 14:00 w audytorium AI odbędzie się wykład:

Ścieżki kariery absolwenta WIChiP PW - spotkanie z absolwentem WIChiP PW, panem Pawłem Mosakiem.

 

Sylwetka zawodowa Prelegenta.

 

Zapraszamy wszystkich studentów.

Kategoria: 
informacja ogólna, wydział, kandydaci, studia, studenci, absolwenci.