Informacje bieżące

Jubileuszowy Bal Wydziałowy

W związku z 45-leciem Wydziału Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół WIChiP PW wraz z Dziekanem WIChiP PW organizują Jubileuszowy Bal Wydziałowy w auli gmachu Fizyki PW w dniu 16 października br.

Szczegóły w rozwinięciu wiadomości.

Poszukujemy pracownika do grantu NCN

Poszukujemy pracownika (doktoranta) do pracy przy realizacji grantu NCN.

Termin składania ofert: do 08.07.2015 r.

Szczegóły w rozwinięciu wiadomości.

Inżynieria chemiczna i procesowa w PW po raz kolejny najlepsza w Polsce

W Rankingu Szkół Wyższych 2015 miesięcznika edukacyjnego Perspektywy kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa na Politechnice Warszawskiej po raz trzeci z rzędu został oceniony jako najlepszy w kategorii studiów Inżynieria i technologia chemiczna znajdując się w gronie 13 najlepiej prowadzonych kierunków studiów technicznych w Polsce.

III edycja programu "Kopalnie Talentów"

Do 31 maja 2015 r. trwa nabór wniosków do programu stażowego organizowanego KGHM Polska Miedź S.A.

Let’s Start Up!

5 maja w Warszawie rozpocznie się jedno z największych wydarzeń poświęconych tematyce startupów - Let's Start Up!.

Szczegóły w rozwinięciu wiadomości.

Uruchomienie Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

W związku z uruchomieniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) w Politechnice Warszawskiej ulega zmianie sposób przetwarzania danych w procesie dyplomowania.  Wprowadzony zostaje obowiązek wpisywania wymaganych informacji bezpośrednio do systemu APD przez dyplomanta, promotora i recenzenta po uprzednim zalogowaniu użytkownika do swojego konta.

Konkurs na płatne staże w spółkach skarbu państwa

Do 31 marca można zgłaszać swój udział w konkursie Ministerstwa Skarbu Państwa „Budujemy wartość polskiej gospodarki. Pracuj dla nas!”. Absolwenci polskich uczelni mają szansę wygrać w nim płatne staże w spółkach Skarbu Państwa, w większości z branży inżynierii chemicznej.

Akademia Danfoss 2015

21 stycznia rozpoczęła się piąta edycja programu stypendialnego firmy Danfoss Poland dla studentów Politechniki Warszawskiej.

Praca przy grancie NCN

Poszukujemy pracownika do pracy przy realizacji grantu NCN z zakresu wpływu cieczy jonowych na polimery naturalne. Szczegóły w rozwinięciu informacji.

Światowy Tydzień Przesiębiorczości w PW

Dnia 20 listopada w Pałacyku Rektorskim odbędzie się cykl spotkań mający na celu pogłębienie wiedzy studentów z zakresu zakładania i rozwijania własnej działalności gospodarczej, budowania sieci kontaktów, zakładania start-upów, negocjowania z pracodawcą czy budowania własnej marki.

Strony