Zamówienia publiczne

PLAN ZP 2019 r.

Data ogłoszenia: 15.01.2019
Numer ogłoszenia w BZP: brak
Sygnatura sprawy:
Termin składania ofert: 15.01.2019 - 14:00
Data ostatniej aktualizacji: 15.01.2019

Dostawa sprzętu komputerowego

Data ogłoszenia: 19.11.2018
Numer ogłoszenia w BZP: 649969-N-2018
Sygnatura sprawy: WIChiP/390-4/18
Termin składania ofert: 28.11.2018 - 11:00
Data ostatniej aktualizacji: 10.12.2018

Dostawa dwóch układów pomiarowych do badań trybologicznych w warunkach laboratoryjnych, dostosowanych do współpracy z reometrem Anton Paar MCR 302, wyposażonych w systemy Peltiera do stabilizacji temperatury badanych próbek

Data ogłoszenia: 26.10.2018
Numer ogłoszenia w BZP: BRAK
Sygnatura sprawy: WIChiP/390-3/18
Termin składania ofert: 14.11.2018 - 11:30
Data ostatniej aktualizacji: 19.11.2018

Plan ZP 2018 r.

Data ogłoszenia: 25.06.2018
Numer ogłoszenia w BZP: brak
Sygnatura sprawy:
Termin składania ofert: 25.06.2018 - 09:15
Data ostatniej aktualizacji: 10.07.2018