Zamówienia publiczne

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Politechniki Warszawskiej Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Data ogłoszenia: 13.09.2021
Numer ogłoszenia w BZP: 2021/S 177-460637
Sygnatura sprawy: WIChiP/261-2/21
Termin składania ofert: 15.10.2021 - 11:00
Data ostatniej aktualizacji: 14.09.2021

Modernizacja łazienek i instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej wraz z dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami

Data ogłoszenia: 28.05.2021
Numer ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00068156/01
Sygnatura sprawy: WIChiP/261-1/21
Termin składania ofert: 21.06.2021 - 10:00
Data ostatniej aktualizacji: 28.07.2021

dostawę membranowej pompy dozującej (1 szt.), zestawu regulatorów przepływu masy gazów (6 szt.) wraz ze sterownikiem i oprogramowaniem, oraz pieca rurowego o temperaturze pracy ciągłej 1300°C (1 szt.)

Data ogłoszenia: 12.11.2020
Numer ogłoszenia w BZP: 609119-N-2020
Sygnatura sprawy: WIChiP/261-4/20
Termin składania ofert: 20.11.2020 - 12:00
Data ostatniej aktualizacji: 07.01.2021

Dostawa pieca rurowego o temperaturze pracy ciągłej 1300 stopni Celsjusza

Data ogłoszenia: 12.10.2020
Numer ogłoszenia w BZP: brak
Sygnatura sprawy: WIChiP/262-6/20
Termin składania ofert: 20.10.2020 - 12:00
Data ostatniej aktualizacji: 26.10.2020

Dostawa systemu do niskociśnieniowej chromatografii cieczowej

Data ogłoszenia: 08.10.2020
Numer ogłoszenia w BZP: brak
Sygnatura sprawy: WIChiP/262-5/20
Termin składania ofert: 16.10.2020 - 12:00
Data ostatniej aktualizacji: 20.10.2020

Dostawa przepływowych analizatorów składu gazów o działaniu ciągłym (mikrochromatograf gazowy z oprzyrządowaniem i dedykowanym komputerem oraz przenośny analizator gazów)

Data ogłoszenia: 27.07.2020
Numer ogłoszenia w BZP: 566676-N-2020
Sygnatura sprawy: WIChiP/261-2/20
Termin składania ofert: 05.08.2020 - 12:00
Data ostatniej aktualizacji: 24.08.2020

Ocena bezpieczeństwa, biokompatybilności i skuteczności implantacji protezy naczyniowej w obserwacji długoterminowej na modelu owcy

Data ogłoszenia: 03.06.2020
Numer ogłoszenia w BZP: brak
Sygnatura sprawy: WIChiP/262-4/20
Termin składania ofert: 18.06.2020 - 12:00
Data ostatniej aktualizacji: 08.07.2020

Stanowisko do wytwarzania nanocząstek węglowych w łuku elektrycznym z zasilaczem prądu stałego

Data ogłoszenia: 17.04.2020
Numer ogłoszenia w BZP: brak
Sygnatura sprawy: WIChiP/262-3/20
Termin składania ofert: 27.04.2020 - 12:00
Data ostatniej aktualizacji: 04.05.2020

Dostawa 3 pakietów licencji komercyjnej programu obliczeniowego dla Politechniki Warszawskiej - Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej, ul. Waryńskiego 1, 00-645 Warszawa, NIP 5250005834, REGON 000001554

Data ogłoszenia: 25.03.2020
Numer ogłoszenia w BZP: brak
Sygnatura sprawy:
Termin składania ofert: 02.04.2020 - 12:00
Data ostatniej aktualizacji: 07.04.2020

Strony