Zamówienia publiczne

Dostawa przepływowych analizatorów składu gazów o działaniu ciągłym (mikrochromatograf gazowy z oprzyrządowaniem i dedykowanym komputerem oraz przenośny analizator gazów)

Data ogłoszenia: 27.07.2020
Numer ogłoszenia w BZP: 566676-N-2020
Sygnatura sprawy: WIChiP/261-2/20
Termin składania ofert: 05.08.2020 - 12:00
Data ostatniej aktualizacji: 24.08.2020

Ocena bezpieczeństwa, biokompatybilności i skuteczności implantacji protezy naczyniowej w obserwacji długoterminowej na modelu owcy

Data ogłoszenia: 03.06.2020
Numer ogłoszenia w BZP: brak
Sygnatura sprawy: WIChiP/262-4/20
Termin składania ofert: 18.06.2020 - 12:00
Data ostatniej aktualizacji: 08.07.2020

Stanowisko do wytwarzania nanocząstek węglowych w łuku elektrycznym z zasilaczem prądu stałego

Data ogłoszenia: 17.04.2020
Numer ogłoszenia w BZP: brak
Sygnatura sprawy: WIChiP/262-3/20
Termin składania ofert: 27.04.2020 - 12:00
Data ostatniej aktualizacji: 04.05.2020

Dostawa 3 pakietów licencji komercyjnej programu obliczeniowego dla Politechniki Warszawskiej - Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej, ul. Waryńskiego 1, 00-645 Warszawa, NIP 5250005834, REGON 000001554

Data ogłoszenia: 25.03.2020
Numer ogłoszenia w BZP: brak
Sygnatura sprawy:
Termin składania ofert: 02.04.2020 - 12:00
Data ostatniej aktualizacji: 07.04.2020

Dostawa 3 pakietów licencji komercyjnej programu obliczeniowego dla Politechniki Warszawskiej - Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej, ul. Waryńskiego 1, 00-645 Warszawa, NIP 5250005834, REGON 000001554

Data ogłoszenia: 11.03.2020
Numer ogłoszenia w BZP: brak
Sygnatura sprawy:
Termin składania ofert: 19.03.2020 - 12:00
Data ostatniej aktualizacji: 24.03.2020

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Projektu: „Modernizacja energetyczna budynku Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej”

Data ogłoszenia: 24.02.2020
Numer ogłoszenia w BZP: 515374-N-2020
Sygnatura sprawy: WIChiP/390-1/20
Termin składania ofert: 10.03.2020 - 12:30
Data ostatniej aktualizacji: 09.04.2020

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Projektu: „Modernizacja energetyczna budynku Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej”

Data ogłoszenia: 18.12.2019
Numer ogłoszenia w BZP: 636495-N-2019
Sygnatura sprawy: WIChiP/390-4/19
Termin składania ofert: 10.02.2020 - 11:30
Data ostatniej aktualizacji: 19.02.2020

Dostawę doplerowskiego układu pomiaru pola prędkości kropel w fazie aerozolowej

Data ogłoszenia: 14.11.2019
Numer ogłoszenia w BZP: brak
Sygnatura sprawy: WIChiP/390-3/19
Termin składania ofert: 26.11.2019 - 11:30
Data ostatniej aktualizacji: 03.12.2019

Dostawa porometru kapilarnego wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem analitycznym

Data ogłoszenia: 08.11.2019
Numer ogłoszenia w BZP: brak
Sygnatura sprawy: WIChiP/390-2/19
Termin składania ofert: 19.11.2019 - 11:30
Data ostatniej aktualizacji: 09.12.2019

Dostawa automatycznego aktywatora aerozoli donosowych do analizatora Malvern Spraytec

Data ogłoszenia: 14.10.2019
Numer ogłoszenia w BZP: brak
Sygnatura sprawy: WIChiP/390-1/19
Termin składania ofert: 23.10.2019 - 11:30
Data ostatniej aktualizacji: 30.10.2019

Strony