Informacje bieżąceSubskrybuj Informacje

Program stypendialny Grupy Azoty Puławy

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. już po raz drugi przyzna stypendia dla najzdolniejszych studentów trzech uczelni, w tym Politechniki Warszawskiej. Termin składania wniosków upływa dn. 30 sierpnia b.r.

Plany zajęć w semestrze zimowym r.a. 2019/2020

Plany zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 (2019Z) są dostępne w dziale studiów I stopnia i II stopnia.

Informacja na temat stypendium socjalnego

W związku ze zmianami przy przyznawaniu stypendium socjalnego wszyscy studenci, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej (od 1 października 2018 r. - 528,00 zł), zostali ustawowo zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. Ponieważ uzyskanie takiego zaświadczenia jest czasochłonne, prośba o wcześniejsze wystąpienie do MOPS o wydanie stosownego  zaświadczenia.

Rozstrzygnięcie konkursu na stypendium w grancie NCN

Informujemy, że rozstrzygnięto konkurs ogłoszony 11 lipca 2019 r. na stypendium w projekcie badawczym NCN OPUS 15 pt. „Procesy atomizacji cieczy dla celowanego wprowadzania leków do układu oddechowego - mechanizmy powstawania, transportu i depozycji kropel”. Postępowanie konkursowe wygrała mgr inż. Katarzyna Dobrowolska.

Zakończenie rekrutacji na studia I stopnia

Rekrutacja na I rok studiów I stopnia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa w roku akademickim 2019/2020 została zakończona - lista przyjętych. Życzymy udanych wakacji !

Oferta pracy w projekcie badawczym NCN

Oferujemy miejsce pracy w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na portalu NCN. Aplikacje są przyjmowane do 26 lipca 2019 r. 

Fotorelacja z XII Pikniku Wydziałowego

Szanowni Państwo

W podsumowaniu dodane zostały linki do archiwum, w których znajdą Państwo zdjęcia z XII Pikniku Wydziałowego.

Dyżury Dziekanatów w okresie wakacyjnym

Uprzejmie informujemy, że w okresie wakacyjnym dziekanaty pełnią dyżury następująco:

  • dziekanat studiów I stopnia: 1 - 29.07.2019 r., w godzinach 9.00 - 12.00
  • dziekanat studiów II stopnia 1 - 9.08.2019 r., i 19 - 30.08.2019 r., w godzinach 7.00 - 12.00

w dniach 30 - 31.07.2019 r., dziekanaty I i II stopnia - NIECZYNNE

Inżynieria chemiczna i Procesowa na PW ponownie najlepsza w Polsce

W Rankingu Studiów Inżynierskich 2019 organizowanym przez miesięcznik edukacyjny Perspektywy nasz Wydział po raz kolejny zajął I miejsce w kategorii wydziałów prowadzących studia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa w Polsce.

Podziękowania dla Sponsorów Pikniku Wydziałowego

W imieniu Dziekana Wydziału oraz Wszystkich Pracowników składamy Serdeczne Podziękowania Sponsorom Pikniku Wydziałowego. Szczegółowa lista wszystkich sponsorów znajduje się w linku poniżej.

Strony

OsiągnięciaSubskrybuj Osiągnięcia