Informacje bieżąceSubskrybuj Informacje

ZALICZENIE PRAKTYK STUDENCKICH

Ostateczny termin zaliczenia obowiązkowych praktyk studenckich odbędzie się 29 października 2019r. (wtorek) w godz. 9:00 – 9:15 w pok. 504.

Osoby, które odbywały praktyki w roku akademickim 2018/2019 i nie dopełnią formalności w podanym powyżej terminie nie będą miały zaliczonych praktyk studenckich.

Dr hab. inż. Paweł Sobieszuk uprzejmie prosi, aby student miał ze sobą wszystkie wymaganie dokumenty oraz indeks. Indeks będzie do odbioru w pokoju 106.

 

Startują seminaria wydziałowe 2019/2020

Informujemy, że pierwsze seminarium wydziałowe w semestrze zimowym 2019/20 odbędzie się w dniu 15.10.2019 r. o godz. 9:15 w Audytorium A2.

Wykład pt. Nowelizacja zasad regulaminu studiów w PW. Ocena programowa PKA studiów na kierunku „Inżynieria chemiczna i procesowa” w roku 2020 wygłosi prodziekan ds. nauczania, prof. dr hab. inż. Marek Henczka

 

Plan kolejnych seminariów zostanie podany w późniejszym terminie.

Ubezpieczenie NNW dla pracowników i studentów PW

Istnieje możliwość zawarcia dobrowolnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w ramach ubezpieczenia grupowego pracowników i studentów naszej uczelni. W wyniku przeprowadzonego postępowania w formie przetargu nieograniczonego wyłoniona została firma UNIQA TU SA.

XXIII Festiwal Nauki

Wczoraj XXIII Festiwal Nauki w Warszawie rozpoczął się na naszym Wydziale. Coroczne spotkania z inżynierią chemiczną zaczęły się wykładem prof. Marka Henczki pt. "Płyny w stanie nadkrytycznym – wczoraj, dziś i jutro“.

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020

Dziekan i Rada Wydziału serdecznie zapraszają na uroczystość inauguracji roku akademickiego 2019/2020 na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Uroczystość odbędzie się we wtorek, 1 października 2019 r. o godz. 13.30 w auli AII gmachu wydziału przy ul. Waryńskiego 1.

Obecność studentów I roku na inauguracji jest obowiązkowa.

Zapisy na WF semestrze 2019Z

Informacja o zasadach zapisów na zajęcia WF w sem. 2019Z jest dostępna na stronie SWFiS PW.

Nowy Regulamin studiów w PW

Od 1 października 2019 r. będzie obowiązywał nowy Regulamin studiów w PW. Tekst nowego regulaminu jest dostępny na stronie PW – do pobrania Regulamin studiów 2019.

Warszawski salon maturzystów "Perspektywy"

W dniach 12-13 września 2019 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbędzie się Warszawski Salon Edukacyjny "Perspektywy".

Rusza nabór wniosków na stypendium "pod choinkę"

W listopadzie tego roku już po raz czwarty grupie ponadprzeciętnych studentów PW zostaną wręczone stypendia pod choinkę. Nabór wniosków trwa do 26 września b.r.

Zapisy na zajęcia w semestrze 2019Z w systemie USOS

Od 1 października 2019 r. następuje zmiana systemu obsługi toku studiów I i II stopnia na uczelniany system USOS. W związku z tym deklaracje zapisów na zajęcia w semestrze 2019Z będą przyjmowane wyłącznie przy użyciu portalu USOSweb. Deklaracje zapisów będą przyjmowane w dniach 9-23 września 2019 r.

Strony

OsiągnięciaSubskrybuj Osiągnięcia