Informacje bieżąceSubskrybuj Informacje

Zaproszenie do wypełniania ankiet zajęć w USOS

Drodzy Studenci,

Zapraszamy do udziału w ANKIECIE OCENY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, która przeprowadzana będzie w formie elektronicznej w terminie od 24 maja do 15 czerwca br. 

 

Ankietę można wypełnić po zalogowaniu się na własne konto:

na stronie usosweb.usos.pw.edu.pl;

lub 

poprzez aplikację Mobilny USOS PW na urządzenia z systemem Android lub iOS.

Instrukcja wypełniania ankiet.

 

Więcej informacji po kliknięciu "czytaj dalej".

E-obiegówki!

Od 17 maja 2021 r. studenci studiów I i II stopnia już nie są zobowiązani do uzupełniania/zbierania informacji do obiegówek przed obroną pracy dyplomowej.

Od dziś przechodzimy na e-obiegówki, które będą wypełniane w USOSweb  jedynie przez: Dziekanat studiów I i II stopnia, Bibliotekę Wydziałową, Bibliotekę Główną oraz Akademiki.

Anna Lewczuk

Praktyki zbiorowe 2021 IChTJ - lista zakwalifikowanych

Szanowni Państwo

po rozwinięciu wiadomości znajdą Państwo informację na temat osób zakwalifikowanych na Praktyki Zbiorowe w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie.

Akcja kwaterunkowa dla studentów i doktorantów

Drodzy Studenci oraz Doktoranci,

 

do 15 maja 2021 roku możecie składać wnioski w akcji kwaterunkowej, w której możecie uzyskać miejsce w Domu Studenckim w przyszłym roku akademickim. Wnioski i deklaracje preferencji kwaterunkowych należy złożyć przez nowo powstały system.

 

Link do strony, na której znajdziecie wszystkie ważne informacje oraz formularz do wypełnienia:

https://sspw.pl/kwaterunek/

Praktyki zbiorowe 2021 - lista zakwalifikowanych

Szanowni Państwo

po rozwinięciu wiadomości znajdą Państwo informację na temat osób zakwalifikowanych na Praktyki Zbiorowe w ZCh Police oraz Instytucie Chemii Przemysłowej.

Zmiana w planie zajęć - 12 maja 2021 zajęcia wg. planu piątkowego

Przypominamy, że zgodnie z harmonogramem roku akademickiego 2020/2021 12 maja 2021 roku (środa) zajęcia będą odbywały się według piątkowego planu zajęć.

Terminy wnoszenia opłat za powtarzane zajęcia dydaktyczne

Studenci powtarzający zajęcia dydaktyczne w semestrze 2020Z oraz semestrach wcześniejszych zobowiązani są do bezzwłocznego uregulowania płatności za zajęcia naliczone w systemie USOS w nieprzekraczalnym terminie 14.05 br. Nieuregulowanie naliczonych płatności za powtarzane zajęcia w powyższym terminie skutkować będzie wszczęciem procedury skreślenia z listy studentów.

Praktyki zbiorowe 2021 w IChTJ

Prosimy o zgłaszanie się chętnych osób na Praktyki organizowane przez Wydział w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie.

więcej w rozwinięciu wiadomości

Stypendium im. inż. M. Króla na rok akademicki 2021/2022

Studenci Politechniki Warszawskiej osiągający bardzo dobre wyniki w nauce i jednocześnie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, mogą ubiegać się o stypendia im. inż. Mieczysława Króla na rok akademicki 2021/2022.

 

Z uwagi na termin składania wniosków upływający 1 czerwca br., w celu potwierdzenia średniej ocen, wypełnione wnioski należy osobiście przekazać do Dziekanatu II stopnia studiów (p. Magdalena Walicka, tel.: 22-234-6509) najpóźniej w dniu 24 maja br.

 

Szczegółowe informacje, regulamin oraz wniosek po przyznanie stypendium im. inż. M. Króla, dostępne są w dziale: "Studenci" -> "Stypendia, pomoc materialna" -> "Inne stypendia"

 

Zachęcamy Studentów naszego udziału do składania wniosków. 

Dofinansowanie komercjalizacji - II nabór wniosków

Inkubator Innowacyjności 4.0 to projekt, który ma na celu, między innymi, wsparcie komercjalizacji przedsięwzięć pracowników Politechniki Warszawskiej, co dotyczy oczywiście również pracowników naszego Wydziału. Szczegóły naboru wniosków i finansowania można znaleźć na stronach Politechniki Warszawskiej.

Wnioski można składać do 14 maja 2021 roku do godz.16.00. Zachęcamy innowatorów do działania.

Strony

WydarzeniaSubskrybuj Wydarzenia

European Technical Coatings Congress 2022

 

Nasz Wydział jest partnerem European Technical Coatings Congress 2022. Zapraszamy do udziału w tym prestiżowym wydarzeniu, szczególnie że po raz pierwszy odbywa się w Polsce.

OsiągnięciaSubskrybuj Osiągnięcia