informacje bieżące

VI Edycja konferencji "Nowe Wyzwania dla Polskiej Nauki"

Do 18.X.2019 trwa rejestracja uczestników na konferencję dla Młodych Naukowców (doktorantów).

Przysposobienie biblioteczne dla studentów I roku

Szkolenie z Przysposobienia bibliotecznego dla studentów I roku WIChiP odbędzie na Platformie Edukacyjnej Politechniki Warszawskiej w dniach 10-15.10.2019 r. Zaliczenie szkolenia jest obowiązkowe. Szczegółowe informacje w linku.

Przedmioty obieralne modułowe

W roku akademickim 2019/2020 nie będzie realizowany Moduł B, przedmiotów obieralnych.

XXIII Festiwal Nauki

Wczoraj XXIII Festiwal Nauki w Warszawie rozpoczął się na naszym Wydziale. Coroczne spotkania z inżynierią chemiczną zaczęły się wykładem prof. Marka Henczki pt. "Płyny w stanie nadkrytycznym – wczoraj, dziś i jutro“.

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020

Dziekan i Rada Wydziału serdecznie zapraszają na uroczystość inauguracji roku akademickiego 2019/2020 na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Uroczystość odbędzie się we wtorek, 1 października 2019 r. o godz. 13.30 w auli AII gmachu wydziału przy ul. Waryńskiego 1.

Obecność studentów I roku na inauguracji jest obowiązkowa.

Zapisy na WF semestrze 2019Z

Informacja o zasadach zapisów na zajęcia WF w sem. 2019Z jest dostępna na stronie SWFiS PW.

Nowy Regulamin studiów w PW

Od 1 października 2019 r. będzie obowiązywał nowy Regulamin studiów w PW. Tekst nowego regulaminu jest dostępny na stronie PW – do pobrania Regulamin studiów 2019.

Warszawski salon maturzystów "Perspektywy"

W dniach 12-13 września 2019 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbędzie się Warszawski Salon Edukacyjny "Perspektywy".

Rusza nabór wniosków na stypendium "pod choinkę"

W listopadzie tego roku już po raz czwarty grupie ponadprzeciętnych studentów PW zostaną wręczone stypendia pod choinkę. Nabór wniosków trwa do 26 września b.r.

Zapisy na zajęcia w semestrze 2019Z w systemie USOS

Od 1 października 2019 r. następuje zmiana systemu obsługi toku studiów I i II stopnia na uczelniany system USOS. W związku z tym deklaracje zapisów na zajęcia w semestrze 2019Z będą przyjmowane wyłącznie przy użyciu portalu USOSweb. Deklaracje zapisów będą przyjmowane w dniach 9-23 września 2019 r.

Program stypendialny Grupy Azoty Puławy

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. już po raz drugi przyzna stypendia dla najzdolniejszych studentów trzech uczelni, w tym Politechniki Warszawskiej. Termin składania wniosków upływa dn. 30 sierpnia b.r.

Ankieta dla studentów

Zachęcamy do wzięcia udziału w ankiecie (tylko do 10 września b.r.), której celem jest zbieranie informacji nt. postaw i potrzeb studentów Politechniki Warszawskiej. Ankieta realizowana jest przez Dział Badań i Analiz CZIiTT pod patronatem Prorektora ds. studenckich.

Plany zajęć w semestrze zimowym r.a. 2019/2020

Plany zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 (2019Z) są dostępne w dziale studiów I stopnia i II stopnia.

Informacja na temat stypendium socjalnego

W związku ze zmianami przy przyznawaniu stypendium socjalnego wszyscy studenci, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej (od 1 października 2018 r. - 528,00 zł), zostali ustawowo zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. Ponieważ uzyskanie takiego zaświadczenia jest czasochłonne, prośba o wcześniejsze wystąpienie do MOPS o wydanie stosownego  zaświadczenia.

Rozstrzygnięcie konkursu na stypendium w grancie NCN

Informujemy, że rozstrzygnięto konkurs ogłoszony 11 lipca 2019 r. na stypendium w projekcie badawczym NCN OPUS 15 pt. „Procesy atomizacji cieczy dla celowanego wprowadzania leków do układu oddechowego - mechanizmy powstawania, transportu i depozycji kropel”. Postępowanie konkursowe wygrała mgr inż. Katarzyna Dobrowolska.

Strony