informacje bieżące

Prof. Marek Henczka w składzie Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Prof. Marek Henczka, prodziekan ds. nauczania naszego Wydziału, został powołany do składu Polskiej Komisji Akredytacyjnej w zespole nauk inżynieryjno-technicznych na kadencję 2020-2023.

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi!

Spotkanie informacyjne w sprawie PRAKTYK

Spotkanie informacyjne dotyczące Praktyk odbędzie się

12 grudnia 2019r. o godz. 8:30 w Audytorium A2.

Dla studentów 2 i 3 roku studiów I stopnia, którzy nie zaliczyli Praktyk wcześniej, obecność jest obowiązkowa.

dr hab. inż. Paweł Sobieszuk, profesor uczelni

 

Spotkanie informacyjne o studiach II stopnia w r.a. 2019/2020

Spotkanie informacyjne dotyczące studiów II stopnia rozpoczynających się w lutym 2020 roku odbędzie się w środę, 11 grudnia 2019 r. o godz. 15.15 w audytorium AI. Na spotkaniu zostaną przedstawione między m. in.:

- specjalności studiów II stopnia i przedmioty specjalnościowe,

- zasady i procedury dyplomowania na studiach inżynierskich,

- zasady rekrutacji na studia II stopnia.

Serdecznie zapraszam wszystkie osoby zainteresowane studiami magisterskimi na WIChiP PW, a w szczególności studentów 7 semestru studiów inżynierskich.

Nowa specjalnośc na studiach II stopnia

Od lutego 2020 roku w miejsce specjalności Inżynieria procesów ochrony środowiska zostaje wprowadzona nowa specjalność Inżynieria układów rozproszonych. Jednocześnie zmianom ulegają programy studiów dotychczas prowadzonych specjalności Inżynieria procesów przemysłowych, Bioinżyniera oraz Inżynieria produktów nanostrukturalnych. Szczegóły na stronie studiów II stopnia.

Plan zimowej sesji egzaminacyjnej dla semestru 7

Harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej dla studentów semestru 7 studiów I stopnia w r.a. 2019/2020 jest dostępny na stronie studiów I stopnia.

Spotkanie informacyjne dla studentów I roku studiów I stopnia

Spotkanie informacyjne dla studentów I roku dotyczące spraw organizacji studiów na WIChiP (m.in. zasad studiowania i rejestracji na kolejne semestry.) odbędzie się w piątek, 13 grudnia 2019 r. o godz. 14.30 w audytorium AII (WIChiP). Czas spotkania ok. 60 minut. Zapraszam i gorąco polecam studentom I roku obecność na spotkaniu.

Professor Jerzy Bałdyga passed away

With deep sadness we would like to inform you all that

Professor Jerzy Bałdyga

passed away suddenly on the 19th of November, 2019
at the age of 69.

Read more   

Zmarł Profesor Jerzy Bałdyga

Z wielkim żalem, zdruzgotani, przekazujemy kolejną tragiczną informację, że 19 listopada 2019 r.
w wieku 69 lat zmarł nagle

śp.

Profesor Jerzy Bałdyga

1950 - 2019

Odeszła Profesor Wioletta Podgórska

Z wielkim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że

14 listopada 2019 r., w wieku 56 lat zmarła

 

Śp.
dr hab. inż. Wioletta Podgórska
Profesor uczelni

1963-2019

Stypendium Rodziny Lipińskich

Do 29 listopada 2019r. można składać wnioski na stypendium Rodziny Lipińskich

Szkolenia organizowane przez Biuro Karier PW

Biuro Karier organizuje w listopadzie szereg spotkań w formie szkoleń i warsztatów, do udziału w których gorąco zachęcamy wszystkich studentów PW.

ZALICZENIE PRAKTYK STUDENCKICH

Ostateczny termin zaliczenia obowiązkowych praktyk studenckich odbędzie się 29 października 2019r. (wtorek) w godz. 9:00 – 9:15 w pok. 504.

Osoby, które odbywały praktyki w roku akademickim 2018/2019 i nie dopełnią formalności w podanym powyżej terminie nie będą miały zaliczonych praktyk studenckich.

Dr hab. inż. Paweł Sobieszuk uprzejmie prosi, aby student miał ze sobą wszystkie wymaganie dokumenty oraz indeks. Indeks będzie do odbioru w pokoju 106.

 

Startują seminaria wydziałowe 2019/2020

Informujemy, że pierwsze seminarium wydziałowe w semestrze zimowym 2019/20 odbędzie się w dniu 15.10.2019 r. o godz. 9:15 w Audytorium A2.

Wykład pt. Nowelizacja zasad regulaminu studiów w PW. Ocena programowa PKA studiów na kierunku „Inżynieria chemiczna i procesowa” w roku 2020 wygłosi prodziekan ds. nauczania, prof. dr hab. inż. Marek Henczka

 

Plan kolejnych seminariów zostanie podany w późniejszym terminie.

Nowy regulamin studiów - spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne dla studentów dotyczące nowego regulaminu studiów odbędzie się w poniedziałek, 14.10.2019 r. o godz. 17.15 w auli AII. Zapraszam wszystkich studentów do udziału w tym spotkaniu.

Ubezpieczenie NNW dla pracowników i studentów PW

Istnieje możliwość zawarcia dobrowolnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w ramach ubezpieczenia grupowego pracowników i studentów naszej uczelni. W wyniku przeprowadzonego postępowania w formie przetargu nieograniczonego wyłoniona została firma UNIQA TU SA.

Strony