informacje bieżące

Powiedz PW

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii przygotowało ankietę dotyczącą wsparcia studentów, którzy chcą założyć startup. Więcej informacji w linku. Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu. 

Program stypendialny dla Polonii im. gen. W Andersa

Do 16 marca 2020 r., do godz. 15.00 Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej prowadzi nabór wniosków w Programie stypendialnym dla Polonii im. gen. Władysława Andersa.

INŻYNIERKI 4.0

Inżynierki 4.0 to program SIEMENSa dedykowany studentkom uczelni technicznych.

Trwają zapisy do trzeciej edycji programu edukacyjnego Siemensa „Inżynierki 4.0”, w którym szkolimy studentki, przyszłe inżynierki, z perspektywy dynamicznie zmieniającego się rynku nowych technologii.

Zapisy do grup językowych specjalistyczny B2+ dla studentów II stopnia

W związku z problemami technicznymi związanymi z rejestracją do grup językowych specjalistycznych B2+ dla studentów II stopnia termin rejestracji został przedłużony do 29 lutego do godz. 20.00

 

Zakończenie rekrutacji na studia II stopnia

Rekrutacja na studia II stopnia na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej w roku akademickim 2019/2020 została zakończona. Lista osób przyjętych na studia z podziałem na specjalności jest dostępna w załączniku.

Zapisy na lektoraty dla studentów II stopnia

Informujemy, że zapisy na lektoraty z języka angielskiego dla studentów II stopnia w semestrze letnim odbędą się wyłącznie w systemie USOS.

Zapisy na zajęcia z języka obcego

Zapisy zajęcia z języka obcego, szczegóły w podsumowaniu

Zapisy na zajęcia z wychowania fizycznego

Informujemy, że zapisy na zajęcia wychowania fizycznego w semestrze letnim odbędą się drogą elektroniczną. Studenci dokonują wyboru zajęć w terminie: 10.02-14.02.2020 według harmonogramu zamieszczonego na stronie internetowej.

Zaproszenie do udziału w V Szczecińskim Sympozjum Młodych Chemików

Serdecznie zapraszamy do udziału w V Szczecińskim Sympozjum Młodych Chemików, które odbędzie się 14 maja 2020 r. na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie.

Rozmowy kwalifikacyjne na studia II stopnia

Rozmowy kwalifikacyjne na studia II stopnia, kandydatów spoza WIChiP PW odbędą się dniu 14 lutego 2020r. o godz. 10.00 - 13.00. Zapisy w dziekanacie, pok. 179.

Ankieta "Pracodawca dla inżyniera"

Dział Badań i Analiz CZIiTT oraz Stowarzyszenie Studentów BEST zapraszają do wzięcia udziału w badaniu "Pracodawca dla inżyniera".

Startuje nowa specjalność studiów II stopnia

Od semestru letniego roku akademickiego 2019/20, na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa uruchomiona zostanie nowa specjalność studiów II stopnia: Inżynieria Układów Rozproszonych (IUR). Więcej informacji w zakładce: Studia II stopnia

Konkurs "Proces Simulation Cup"

Zachęcamy studentów do wzięcia udziału w międzynarodowym konkursie Process Simulation Cup (PSC).

Program ATHENS - sesja listopad 2019

Najbliższa sesja programu ATHENS odbędzie się w dniach 14-22 marca 2020 r. Rejestracja studentów na stronie programu ATHENS rozpoczyna się 9 stycznia i potrwa do dnia 28 stycznia b.r. - link

Harmonogramy zimowej sesji egzaminacyjnej 2019Z

Szczegółowe harmonogramy zimowej sesji egzaminacyjnej r.a. 2019/2020 są dostępne na stronach studiów I stopnia i studiów II stopnia.

Strony