informacje bieżące

Ważne terminy

Szczegółowy harmonogram sesji egzaminacyjnej semestru 2012Z i terminy płatności za powtarzanie zajęć w semestrze 2013L w pliku do pobrania.

Egzamin dyplomowy inżynierski

Osoby, które planują przystąpienie do egzaminu dyplomowego inżynierskiego w lutym 2013 r. proszone są o zgłoszenie się do Dziekanatu studiów I stopnia w celu zapisania się na wstępną listę dyplomantów.

Stypendium w Fukui University (Japonia)

Studenci studiów II stopnia na WIChiP PW mogą ubiegać się o roczne stypendium (1 miejsce) na Uniwersytecie w Fukui (Japonia). Stypendium pokrywa koszt biletu lotniczego oraz koszty  pobytu. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z dr hab. Małgorzatą Jaworską (p. 516, jaworska@ichip.pw.edu.pl) do 27 stycznia 2013 r.

Rekrutacja na studia III stopnia

Przewidywany termin egzaminu na studia III stopnia rozpoczynające sie od semestru letniego: 15 lutego 2013 r. (ostateczny termin zostanie podany po 31 stycznia 2013 r.). Więcej informacji na stronie Rekrutacja.

Likwidacja kart zaliczeniowych

Począwszy od semestru 2012Z zlikwidowane zostają karty zaliczeń (Karty okresowych osiągnięć studenta) dla przedmiotów realizowanych w semestrze zimowym roku akademickiego 2012/2013 i późniejszych. Oznacza to, że oceny z zaliczonych przedmiotów będą wpisywane jedynie do indeksów studentów.

Rekrutacja na studia II stopnia w roku akad. 2012/2013

Zgłoszenia kandydatów na studia stacjonarne II stopnia na WIChiP PW będą przyjmowane w dniach 2-31 stycznia 2013 r. wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej Komisji Rekrutacyjnej PW.

Rejestracja kandydatów na studia

Badania okresowe

Badania okresowe w systemie Wirtualnego Dziekanatu

Wigilia Wydziałowa

Dziekan Wydziału zaprasza na Wigilię Wydziałową 17 grudnia o 15:00 w czytelni wszystkich pracowników, doktorantów oraz pracowników emerytowanych Wydziału.

Zapisy na zajęcia w semestrze 2013L

System Wirtualnego Dziekanatu zostanie otwarty do wpisywania deklaracji na zajęcia dydaktyczne w semestrze 2013L od piątku, 1 lutego 2013 r. Podpisane deklaracje będą przyjmowane w odpowiednich Dziekanatach w dniach od 4 do 15 lutego 2013 r. włącznie.

 

Korekty zwykłe deklaracji będą przyjmowane w terminie 20.02-5.03.2013 r.

Strony