informacje bieżące

Praktyki zbiorowe 2020 w ZCh POLICE

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne POLICE S.A. zaproponowały praktyki zbiorowe w roku 2020.

Dostępne są 4 miejsca.

Osoby zainteresowane proszone są o jak najszybszy kontakt z dr. hab. inż. Pawłem Sobieszukiem, profesorem uczelni.

Pomoc psychologiczna w PW / Psychological Assistance at WUT

Ze względu na szczególne okoliczności społeczne spowodowane pandemią informuję o dostępności pomocy psychologicznej dostępnej dla studentów, doktorantów oraz pracowników Politechniki Warszawskiej.

Wydarzenia Biura Karier PW maj 2020

W maju Biuro Karier PW organizuje kilka naprawdę ciekawych wydarzeń.

Dwa ostatnie z nich dedykowane są m. in. studentom Wydziału IChiP.

Wirtualne Drzwi Otwarte PW

Zapraszamy do wzięcia udziału w wirtualnych Drzwiach Otwartych Politechniki Warszawskiej, które odbędą się w dniach 22-24 maja 2020r.

Stypendium im. M. Króla na r.a. 2020/2021

Do dn. 19 czerwca 2020 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium im. M. Króla na rok akademicki 2020/2021.

Wtorek, 12.05.2020 r. - zajęcia według planu zajęć w piątek

Zgodnie z harmonogramem roku akademickiego 2019/2020 zajęcia dydaktyczne we wtorek, 12.05.2020 r. będą się odbywały zgodnie z planem zajęć w piątek.

Informacja w sprawie sposobu składania wniosków o świadczenie socjalne

W stanie zagrożenia epidemicznego obsługa stypendium socjalnego, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomóg jest prowadzona za pomocą USOSweb i e-maila, zgodnie z procedurą opracowaną przez CI

Wielkanoc 2020

Drodzy Państwo,
Pracownikom, Studentom, Absolwentom i Przyjaciołom naszego Wydziału z okazji Świąt Wielkanocnych składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia oraz - mimo wszystko - wiosennej pogody ducha.  Szczególnie teraz, w czasie pandemii, potrzebna jest nam nadzieja, która pomoże przetrwać przeciwności losu i przywróci wiarę w powrót do normalności.

Prof. Eugeniusz Molga, Dziekan

Zapomogi z NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej oferuje pomoc finansową stypendystom programów Agencji, którzy z powodu pandemii COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej.

Konkurs NCBIR-koronowirusy

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs na granty związane z walką  z koronawirusami

Komunikat w sprawie stypendiów NAWA

Ogłoszony komunikat dotyczy wypłat stypendiów w programach studenckich oraz programie wymiany osobowej w ramach współpracy bilateralnej

#PowiedzPW

CZIiTT PW wraz z Inkubatorem Innowacyjności CZIiTT PW stworzyli kolejną odsłonę popularnego sondażu PowiedzPW. Zachęcamy do obejrzenia filmu na ten temat i wypełnienia ankiety.

Lista na stypendium Rektora w semestrze 2020L

Ze względu na wyjątkową sytuację lista rankingowa na stypendium Rektora w semestrze 2020L dostępna jest on-line.

Formy zajęć dydaktycznych w okresie zawieszenia działalności Uczelni

W związku z zawieszeniem działalności Uczelni zajęcia dydaktyczne będą prowadzone w formie zdalnej lub częściowo zdalnej. Szczegółowy wykaz form realizowanych zajęć zawiera załacznik.

Strony