informacje bieżące

Nowe programy studiów inżynierskich i magisterskich

Zgodnie z uchwałami Rady Wydziału IChiP PW wprowadzone zostają nowe programy studiów I i II stopnia. Zmiany te pozwolą na znaczne unowocześnienie oferty dydaktycznej wydziału i pełniejsze dostosowanie wiedzy naszych absolwentów do obecnych wymagań pracodawców.

Polska wersja programu CorelDRAW

Pakiet programów firmy Corel został uzupełniony o polską wersję programu CorelDRAW. Z programu mogą korzystać pracownicy Wydziału. Szczególy dostępne są na stronie Oprogramowanie wydziałowe - dostępnej dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Nowy konkurs NCBiR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza otwarcie I konkursu pt. Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej

Karty parkingowe

W sekretariacie można wypożyczać karty parkingowe na okaziciela, uprawniające do wjazdu na teren BIS PW (przy Wydziale Elektroniki). Z kart mogą korzystać pracownicy Wydziału.

Wybory uzupełniające do Rady Wydziału

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że w wyniku wyborów przeprowadzonych w dniu 26.02.2013, członkiem Rady Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW, jako przedstawiciel nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora ani stopnia doktora habilitowanego, został dr inż. Mariusz Zalewski.

Płatności za powtarzanie zajęć w semestrze 2013L

W systemie Wirtualnego Dziekanatu zostały naliczone płatności za powtarzanie zajęć dydaktycznych nie zaliczonych w semestrze 2012L.

Wolne miejsca pracy w administracji wydziałowej

Wydział poszukuje kandydatów na 3 stanowiska w administracji wydziałowej:

Wyjazdy w ramach programu LLP-Erasmus

Informujemy o otwartym naborze kandydatów na wyjazdy na studia za granicę w ramach wymiany studenckiej w programie LLP-Erasmus. Dokumenty należy złożyć do dn. 22 marca 2013r.

Parktyki w Zakładach Azotowych w Puławach

Studenci, którzy ukończyli III rok studiów mogą odbyć 2 miesięczne praktyki zawodowe w Zakładach Azotowych w Puławach.

Zaproszenie do wygłaszania seminariów wydziałowych

Drodzy Absolwenci,

Jeśli Wasza praca zawodowa jest związana z badaniami naukowymi, przemysłowymi lub pracami wdrożeniowymi, które chcielibyście zaprezentować pracownikom i doktorantom Wydziału, gorąco zapraszamy do wygłoszenia seminarium wydziałowego.

Wybory uzupełniające do Rady Wydziału

Wybory odbędą się poprzez oddawanie głosów do urny we wtorek, 26 lutego 2013 roku, w godzinach 10:00 - 12:00 w sali Rady Wydziału, sala nr 171.

Wybory uzupełniające do Rady Wydziału

Wybory uzupełniające do Rady Wydziału odbędą się 26 lutego 2013 w godzinach 10:00 - 12:00 w sali Rady Wydziału. Zgłaszanie kandydatów - 20 lutego 2013 w godzinach 10:00 - 12:00 w pokoju 218.

Praca magisterska w Niemczech

Zachęcamy studentów studiów II stopnia do ubiegania się o 6-miesięczne stypendium wyjazdowe do jednej z trzech niemieckich uczelni technicznych z możliwością wykonania pracy magisterskiej w ramach programu InPROMPT.

Nowe oprogramowanie firmy Corel

Pakiet programów firmy Corel został poszerzony o program VideoStudio Essentials. Z programu mogą korzystać pracownicy Wydziału. Szczególy dostępne są na stronie Oprogramowanie wydziałowe - dostępnej dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Stypendium Rektora za wyniki w nauce

Wnioski o stypendium Rektora za wyniki w nauce na studiach II stopnia są przyjmowane do dn. 6 marca 2013r. w Dziekanacie Ogólnym (pok. 182).

Strony