Informacje bieżące

Szkolenia organizowane przez Biuro Karier PW

Biuro Karier organizuje w listopadzie szereg spotkań w formie szkoleń i warsztatów, do udziału w których gorąco zachęcamy wszystkich studentów PW.

ZALICZENIE PRAKTYK STUDENCKICH

Ostateczny termin zaliczenia obowiązkowych praktyk studenckich odbędzie się 29 października 2019r. (wtorek) w godz. 9:00 – 9:15 w pok. 504.

Osoby, które odbywały praktyki w roku akademickim 2018/2019 i nie dopełnią formalności w podanym powyżej terminie nie będą miały zaliczonych praktyk studenckich.

Dr hab. inż. Paweł Sobieszuk uprzejmie prosi, aby student miał ze sobą wszystkie wymaganie dokumenty oraz indeks. Indeks będzie do odbioru w pokoju 106.

 

Nowy regulamin studiów - spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne dla studentów dotyczące nowego regulaminu studiów odbędzie się w poniedziałek, 14.10.2019 r. o godz. 17.15 w auli AII. Zapraszam wszystkich studentów do udziału w tym spotkaniu.

Ubezpieczenie NNW dla pracowników i studentów PW

Istnieje możliwość zawarcia dobrowolnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w ramach ubezpieczenia grupowego pracowników i studentów naszej uczelni. W wyniku przeprowadzonego postępowania w formie przetargu nieograniczonego wyłoniona została firma UNIQA TU SA.

VI Edycja konferencji "Nowe Wyzwania dla Polskiej Nauki"

Do 18.X.2019 trwa rejestracja uczestników na konferencję dla Młodych Naukowców (doktorantów).

Przysposobienie biblioteczne dla studentów I roku

Szkolenie z Przysposobienia bibliotecznego dla studentów I roku WIChiP odbędzie na Platformie Edukacyjnej Politechniki Warszawskiej w dniach 10-15.10.2019 r. Zaliczenie szkolenia jest obowiązkowe. Szczegółowe informacje w linku.

Przedmioty obieralne modułowe

W roku akademickim 2019/2020 nie będzie realizowany Moduł B, przedmiotów obieralnych.

XXIII Festiwal Nauki

Wczoraj XXIII Festiwal Nauki w Warszawie rozpoczął się na naszym Wydziale. Coroczne spotkania z inżynierią chemiczną zaczęły się wykładem prof. Marka Henczki pt. "Płyny w stanie nadkrytycznym – wczoraj, dziś i jutro“.

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020

Dziekan i Rada Wydziału serdecznie zapraszają na uroczystość inauguracji roku akademickiego 2019/2020 na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Uroczystość odbędzie się we wtorek, 1 października 2019 r. o godz. 13.30 w auli AII gmachu wydziału przy ul. Waryńskiego 1.

Obecność studentów I roku na inauguracji jest obowiązkowa.

Zapisy na WF semestrze 2019Z

Informacja o zasadach zapisów na zajęcia WF w sem. 2019Z jest dostępna na stronie SWFiS PW.

Strony