Informacje bieżące

Konkurs "Proces Simulation Cup"

Zachęcamy studentów do wzięcia udziału w międzynarodowym konkursie Process Simulation Cup (PSC).

Program ATHENS - sesja listopad 2019

Najbliższa sesja programu ATHENS odbędzie się w dniach 14-22 marca 2020 r. Rejestracja studentów na stronie programu ATHENS rozpoczyna się 9 stycznia i potrwa do dnia 28 stycznia b.r. - link

Harmonogramy zimowej sesji egzaminacyjnej 2019Z

Szczegółowe harmonogramy zimowej sesji egzaminacyjnej r.a. 2019/2020 są dostępne na stronach studiów I stopnia i studiów II stopnia.

Prof. Marek Henczka w składzie Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Prof. Marek Henczka, prodziekan ds. nauczania naszego Wydziału, został powołany do składu Polskiej Komisji Akredytacyjnej w zespole nauk inżynieryjno-technicznych na kadencję 2020-2023.

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi!

Spotkanie informacyjne w sprawie PRAKTYK

Spotkanie informacyjne dotyczące Praktyk odbędzie się

12 grudnia 2019r. o godz. 8:30 w Audytorium A2.

Dla studentów 2 i 3 roku studiów I stopnia, którzy nie zaliczyli Praktyk wcześniej, obecność jest obowiązkowa.

dr hab. inż. Paweł Sobieszuk, profesor uczelni

 

Spotkanie informacyjne o studiach II stopnia w r.a. 2019/2020

Spotkanie informacyjne dotyczące studiów II stopnia rozpoczynających się w lutym 2020 roku odbędzie się w środę, 11 grudnia 2019 r. o godz. 15.15 w audytorium AI. Na spotkaniu zostaną przedstawione między m. in.:

- specjalności studiów II stopnia i przedmioty specjalnościowe,

- zasady i procedury dyplomowania na studiach inżynierskich,

- zasady rekrutacji na studia II stopnia.

Serdecznie zapraszam wszystkie osoby zainteresowane studiami magisterskimi na WIChiP PW, a w szczególności studentów 7 semestru studiów inżynierskich.

Nowa specjalnośc na studiach II stopnia

Od lutego 2020 roku w miejsce specjalności Inżynieria procesów ochrony środowiska zostaje wprowadzona nowa specjalność Inżynieria układów rozproszonych. Jednocześnie zmianom ulegają programy studiów dotychczas prowadzonych specjalności Inżynieria procesów przemysłowych, Bioinżyniera oraz Inżynieria produktów nanostrukturalnych. Szczegóły na stronie studiów II stopnia.

Plan zimowej sesji egzaminacyjnej dla semestru 7

Harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej dla studentów semestru 7 studiów I stopnia w r.a. 2019/2020 jest dostępny na stronie studiów I stopnia.

Spotkanie informacyjne dla studentów I roku studiów I stopnia

Spotkanie informacyjne dla studentów I roku dotyczące spraw organizacji studiów na WIChiP (m.in. zasad studiowania i rejestracji na kolejne semestry.) odbędzie się w piątek, 13 grudnia 2019 r. o godz. 14.30 w audytorium AII (WIChiP). Czas spotkania ok. 60 minut. Zapraszam i gorąco polecam studentom I roku obecność na spotkaniu.

Stypendium Rodziny Lipińskich

Do 29 listopada 2019r. można składać wnioski na stypendium Rodziny Lipińskich

Strony