Informacje bieżące

Program stypendialny dla Polonii im. gen. W Andersa

Do 16 marca 2020 r., do godz. 15.00 Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej prowadzi nabór wniosków w Programie stypendialnym dla Polonii im. gen. Władysława Andersa.

Zapisy do grup językowych specjalistyczny B2+ dla studentów II stopnia

W związku z problemami technicznymi związanymi z rejestracją do grup językowych specjalistycznych B2+ dla studentów II stopnia termin rejestracji został przedłużony do 29 lutego do godz. 20.00

 

Zakończenie rekrutacji na studia II stopnia

Rekrutacja na studia II stopnia na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej w roku akademickim 2019/2020 została zakończona. Lista osób przyjętych na studia z podziałem na specjalności jest dostępna w załączniku.

Zapisy na lektoraty dla studentów II stopnia

Informujemy, że zapisy na lektoraty z języka angielskiego dla studentów II stopnia w semestrze letnim odbędą się wyłącznie w systemie USOS.

Zapisy na zajęcia z języka obcego

Zapisy zajęcia z języka obcego, szczegóły w podsumowaniu

Zapisy na zajęcia z wychowania fizycznego

Informujemy, że zapisy na zajęcia wychowania fizycznego w semestrze letnim odbędą się drogą elektroniczną. Studenci dokonują wyboru zajęć w terminie: 10.02-14.02.2020 według harmonogramu zamieszczonego na stronie internetowej.

Zaproszenie do udziału w V Szczecińskim Sympozjum Młodych Chemików

Serdecznie zapraszamy do udziału w V Szczecińskim Sympozjum Młodych Chemików, które odbędzie się 14 maja 2020 r. na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie.

Rozmowy kwalifikacyjne na studia II stopnia

Rozmowy kwalifikacyjne na studia II stopnia, kandydatów spoza WIChiP PW odbędą się dniu 14 lutego 2020r. o godz. 10.00 - 13.00. Zapisy w dziekanacie, pok. 179.

Ankieta "Pracodawca dla inżyniera"

Dział Badań i Analiz CZIiTT oraz Stowarzyszenie Studentów BEST zapraszają do wzięcia udziału w badaniu "Pracodawca dla inżyniera".

Startuje nowa specjalność studiów II stopnia

Od semestru letniego roku akademickiego 2019/20, na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa uruchomiona zostanie nowa specjalność studiów II stopnia: Inżynieria Układów Rozproszonych (IUR). Więcej informacji w zakładce: Studia II stopnia

Strony