Informacje bieżące

Nowy wydziałowy serwis internetowy

Oddajemy dziś do użytku całkowicie nowy serwis internetowy naszego Wydziału. Zapraszamy do odwiedzin poszczególnych działów serwisu i życzymy miłego odbioru.

Ważne terminy

Szczegółowy harmonogram sesji egzaminacyjnej semestru 2012Z i terminy płatności za powtarzanie zajęć w semestrze 2013L w pliku do pobrania.

Egzamin dyplomowy inżynierski

Osoby, które planują przystąpienie do egzaminu dyplomowego inżynierskiego w lutym 2013 r. proszone są o zgłoszenie się do Dziekanatu studiów I stopnia w celu zapisania się na wstępną listę dyplomantów.

Stypendium w Fukui University (Japonia)

Studenci studiów II stopnia na WIChiP PW mogą ubiegać się o roczne stypendium (1 miejsce) na Uniwersytecie w Fukui (Japonia). Stypendium pokrywa koszt biletu lotniczego oraz koszty  pobytu. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z dr hab. Małgorzatą Jaworską (p. 516, jaworska@ichip.pw.edu.pl) do 27 stycznia 2013 r.

Likwidacja kart zaliczeniowych

Począwszy od semestru 2012Z zlikwidowane zostają karty zaliczeń (Karty okresowych osiągnięć studenta) dla przedmiotów realizowanych w semestrze zimowym roku akademickiego 2012/2013 i późniejszych. Oznacza to, że oceny z zaliczonych przedmiotów będą wpisywane jedynie do indeksów studentów.

Rekrutacja na studia II stopnia w roku akad. 2012/2013

Zgłoszenia kandydatów na studia stacjonarne II stopnia na WIChiP PW będą przyjmowane w dniach 2-31 stycznia 2013 r. wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej Komisji Rekrutacyjnej PW.

Rejestracja kandydatów na studia

Badania okresowe

Badania okresowe w systemie Wirtualnego Dziekanatu

Strony